Deskundigheid trainers

De meeste sportbonden hebben specifieke opleidingen om trainers technisch op te leiden in een bepaalde sport. Het volledige overzicht is hier te vinden.

Bijscholingen:
De Academie voor Sportkader (ASK) biedt bijscholingen aan voor trainers en coaches.

De volgende bijscholingen zijn mogelijk van waarde wanneer de club samen sporten mogelijk wil maken:

1. Sporters met een visuele beperking
2. Sporters met een auditieve/communicatieve beperking
3. Sporters met een verstandelijke handicap
4. Trainen en coachen van sporters met autisme
5. Sporters met gedragsproblematiek 
www.academievoorsportkader.nl/bijscholing/trainersencoaches

Readers voor trainers-coaches:

1. Sporters met een visuele beperking
2. Sporters met een auditieve/communicatieve beperking
3. Sporters met een verstandelijke handicap
4. Trainen en coachen van sporters met autisme
5. Sporters met gedragsproblematiek 
www.academievoorsportkader.nl/bijscholing/trainersencoaches

- Om gymleraren binnen het onderwijs, maar ook buurtsportcoaches en trainers te voorzien van juiste tips is het boekje ‘Iedereen kan sporten: passend sportaanbod voor het onderwijs’ samengesteld. Hierin zijn de meest voorkomende handicaps beschreven. Per handicap worden praktische tips gegeven om ervoor te zorgen dat kinderen met een handicap wél actief en samen met leeftijdsgenoten deel kunnen nemen aan sport- en beweegactiviteiten op en rondom school. Ook zijn er verschillende praktijkvoorbeelden beschreven: www.paralympisch.nl/zelf-sporten/training-les-geven

Andere voorbeelden zijn te vinden via: 
www.trainers.voetbal.nl/trainingsplanner 
www.academievoorsportkader.nl/bijscholing/trainersencoaches

- Lesboek Bewegen en bewogen worden:
Mensen met een Ernstige Meervoudige Beperking hebben veel begeleiding nodig bij bewegen en daardoor is dit niet altijd vanzelfsprekend. Dit lesboek geeft iedereen die werkt met mensen met een ernstige meervoudige beperking praktische handvatten.
www.specialheroes.nl
Deel dit via: