AtletenCommissie

De NOC*NSF Atletencommissie bestaat uit twaalf (voormalige) topsporters die zich vrijwillig inzetten voor de belangen van topsporters in Nederland. De Commissie is de schakel tussen NOC*NSF en topsportend Nederland. Doordat de voorzitter van de Atletencommissie ook bestuurslid is van NOC*NSF, is de Atletencommissie een volwaardige gesprekspartner binnen NOC*NSF. Bovendien adviseert de Atletencommissie NOC*NSF en organisaties die invloed hebben op het topsportbeleid. Op deze manier streven wij naar een optimaal topsportvriendelijk beleid.

Leden en overleg

Per juni 2018 bestaat de NOC*NSF Atletencommissie uit de volgende personen:

 • Hinkelien Schreuder, voorzitter, zwemmen
 • Lobke Berkhout, zeilen
 • Dion Beukeboom, wielrennen
 • Mieke Cabout, waterpolo
 • Anicka van Emden, judo
 • Ronald Hertog, para-atletiek
 • Inge Janssen, roeien
 • Esmé Kamphuis, bobsleeën
 • Vera Koedooder, wielrennen
 • Jetze Plat, handbike en para-triathlon

De Atletencommissie wordt ondersteund door een secretaris in dienst bij NOC*NSF.

De leden van de NOC*NSF Atletencommissie komen maandelijks bijeen voor een eigen overleg. Tussentijds vindt overleg plaats via e-mail. Daarnaast nemen de leden van de Atletencommissie ook deel aan diverse overlegvormen met verschillende partners van NOC*NSF. De stem van de sporter wordt zo dus ook buiten de muren op Papendal vertegenwoordigd. Is er een onderwerp dat volgens jou ook op de agenda van de Atletencommissie zou moeten staan? Of wil je een bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact op via atletencommissie@nocnsf.nl.

De speerpunten waar de Atletencommissie zich voor inzet zijn:

 

 • Meer inspraak van topsporters binnen de sportbonden
  Een sterkere vertegenwoordiging en meer inbreng binnen de eigen bond, helpt topsporters bij het verbeteren van de eigen positie. Een eigen bondsatletencommissie (BAC) is een beproefde manier om hiervoor te zorgen. Vandaar het ideaal van de Atletencommissie: elke bond een atletenvertegenwoordiging!

 • Waarborgen van integriteit in de sport
  De opkomst van matchfixing, de strijd tegen doping en de aanpak van ongewenst gedrag vragen om een brede blik op de normen en waarden in de topsport. De Atletencommissie zet zich in voor een veilig en integer topsportklimaat in Nederland.

 • Optimale voorzieningen voor topsporters
  Topsport is een fulltime vak dat op een professionele manier beoefend moet worden om op het hoogste niveau te kunnen excelleren. Optimale en kwalitatief hoogwaardige ondersteuning is daarvoor essentieel. Niet alleen gericht op de topsportcarrière, maar ook op de carrière daarna. De Atletencommissie blijft werken om de bestaande regelingen te helpen verbeteren, maar ook om ervoor te zorgen dat sporters deze voorzieningen optimaal benutten.

 • Transparante deelname-eisen voor topsportevenementen
  Voor de deelname aan internationale topsportevenementen stellen sportbonden en NOC*NSF deelname-eisen vast. De Atletencommissie streeft naar transparant selectiebeleid, zodat discussie achteraf wordt voorkomen.

Contact
Heb je een vraag of heb je input? Neem contact op met de Atletencommissie via: atletencommissie@nocnsf.nl.

Je kunt ons ook volgen via Facebook en Twitter.

Als je nog geen lid bent van de besloten groep op Facebook en wel een statussporter bent (A, HP of Selectiestatus) kun je je aanmelden door lid te worden van de Facebookpagina.

NL Sporter
Belangenorganisatie voor topsporters

In december 2001 is met steun van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), de Vereniging van Contractspelers (VVCS) en de NOC*NSF Atletencommissie de onafhankelijke belangenorganisatie voor topsporters - NL Sporter - opgericht. Er vindt een nauwe samenwerking plaats tussen NL Sporter en de Atletencommissie om de belangen van topsporters zo goed mogelijk te kunnen behartigen. Elke topsporter met een A, HP of Selectiestatus is automatisch aangesloten bij NL Sporter, en kan een beroep op doen op hun ondersteuning.

klik hier voor de site van NL Sporter.