Wat is talentherkenning?

Talentherkenning is zelden of nooit een momentopname maar eerder een proces. Wij spreken dan ook bij voorkeur van talentidentificatie en talentbevestiging, omdat we na de eerste inschatting een fase voorzien waarin de mate van talent nader kan worden ingeschat en bevestigd.

Profiel Lang en Sterk

Het profiel ‘Lang en Sterk’ is speciaal voor sporten waarbij lengte en kracht essentiële voorwaarden zijn voor het bereiken van het internationale senioren podium die niet tot nauwelijks vallen te compenseren met uitmuntende kwaliteiten op andere kenmerken (tactisch, technisch en/of cognitief). Hierbij moet je denken aan sporten als volleybal, beachvolleybal en roeien.

Profiel Uithoudingsvermogen

Het profiel ‘Uithoudingsvermogen’ richt zich op mensen met een zeer goede conditie. Vooralsnog zal er binnen dit profiel alleen getest worden voor de sport triathlon.

Contact & Locaties

Hier vind je alle relevante contactgegevens met betrekking tot de NOC*NSF Talentdag.

De Weg naar het Podium

In Nederland vindt de kennismaking met sporten veelal plaats op school, binnen het gezin of bij de sportvereniging. Essentieel hierbij is dat kinderen het plezier van sport inzien. Hiernaast is het belangrijk dat kinderen leren bewegen, dat hen het fysieke alfabet (=basisvormen van bewegen) wordt aangeboden en dat zij kennismaken met meerdere sporten en wedstrijdsport.

Profiel Explosief en Snel

Het profiel ‘Explosief en Snel’ is speciaal voor sporten waarbij het voornamelijk draait om snelheid. Dit kenmerk is dusdanig belangrijk dat het niet tot nauwelijks valt te compenseren met uitmuntende kwaliteiten op andere kenmerken (tactisch, technisch en/of cognitief). Sporten die bij dit profiel passen zijn baanwielrennen (sprint) en rugby sevens, maar ook aan de sprintonderdelen bij atletiek.

Profiel Paralympisch

Voor het profiel ‘Paralympisch’ richt de zoektocht zich op gehandicapte kinderen. Dit profiel is enigszins ‘ruimer’ dan de overige profielen omdat voor Paralympisch, naast de fysieke profielen, de match tussen handicap en sport zeer bepalend is voor kansen op het internationale senioren podium.

FAQ

Heb je een vraag? Lees hier de vaak gestelde vragen (Frequently Asked Questions) over de NOC*NSF Talentdag.

NOC*NSF Talentdagen

Om je aan te melden voor de NOC*NSF Talentdag op 12 november 2017, klik hier. Daarnaast organiseert een aantal sporten sportspecifieke Talentdagen. Klik op een van de profielen voor meer informatie:

- Lang en Sterk
- Snel en Explosief
- Uithoudingsvermogen

Sportfonds Leo van der Kar

Het Sportfonds Leo van der Kar biedt jonge, talentvolle sporters middels een buitenlandse stage of een stageweek in Nederland een kans om serieus kennis te maken met de topsport en de topsportcultuur (attitude, dagelijkse praktijk, keuzes maken).

Talentontwikkeling

Meer weten over de werkzaamheden van NOC*NSF op het gebied van Talentidentificatie en –ontwikkeling, klik hier.