Sportlijn Sportakkoord

hcn-team400

De bindende kracht van sport is uniek. Sport verbroedert, verbindt en haalt sociale drempels weg. Sport is voor en van iedereen en sluit niemand buiten Sport brengt Nederland samen. In het veld, maar ook daarbuiten. Onze sportclubs spelen daarin een fundamentele rol. Het zijn de plekken waar we elkaar dagelijks ontmoeten en waar we sámen sporten. Waardoor we langer met plezier blijven sporten en bewegen.

De gezamenlijke sport (Sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) gelooft en zet vol in op het versterken van die wortels van onze sportinfrastructuur. Het krachtiger maken van clubs, vrijwilligers en kaderleden draagt bij aan sociale cohesie en inclusie. De gezamenlijke sport draagt dan ook meer dan graag bij aan het Sportakkoord: Sport Verenigt.

Uitwerking van het Sportakkoord: de Sportlijn:

De gezamenlijke sport wil, samen met lokale partijen in een alliantie, clubs sterker maken. De gezamenlijke sport helpt álle allianties die werken aan en met een Lokaal Sportakkoord. Met als doel dat de lokale allianties, met daarin de clubs op een gezonde en passende manier vertegenwoordigd, ook na afloop van het Sportakkoord, met elkaar blijven samenwerken om ambities op het gebied van sport en bewegen waar te maken. We geloven dat  de gemeente, lokale organisaties en clubs maatschappelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat dit een blijvende duurzame alliantie moet zijn voor de toekomst. Deze ‘transitie’ ziet de gezamenlijke sport zowel als doel en als middel om sportclubs te versterken. Een systeemtransitie op lokaal niveau dus. Hierbij is samenwerking met de VSG, provinciale sportorganisaties en door gemeenten geïnstalleerde sportformateurs een cruciale randvoorwaarde.

Het bedienen van lokale allianties betekent dat de gezamenlijke sport 5.000 clubs versterkt in zelfredzaamheid en/of maatschappelijke betrokkenheid. De gezamenlijke sport helpt op die manier clubs die wíllen bijdragen aan de ambities van een Lokaal Sportakkoord. En op een manier waarmee deze clubs ook kúnnen gaan bijdragen aan de ambities van een Lokaal Sportakkoord. Om het sportplezier van huidige sporters te vergroten, gaat de gezamenlijke sport 100.000 trainers/coaches, met name ‘aan de onderkant’, (o.a. pedagogisch) versterken.

Informatie over het Sportakkoord:

Op www.sportakkoord.nl is alle basisinformatie te vinden over het Sportakkoord.


Informatie voor sportbonden en NL Actief:

Op deze pagina komt continue voor sportbonden informatie over de Sportlijn. Zo ontsluiten we bijvoorbeeld de lijst met gemeenten, sportformateurs en adviseurs lokale sport die actief zijn in Nederland. Wil je binnen je sportbond nu al collega’s informeren? Dat kan! Deel met hen de video  over de Sportlijn van het Sportakkoord.


Wil je weten waar in Nederland de Adviseurs Lokale Sport actief zijn of heb je andere vragen over de Adviseur Lokale Sport mail dan naar adviseurlokalesport@nocnsf.nl.

Communicatie naar clubs

Er is een communicatiepakket opgesteld dat de bond kan gebruiken in de activatie van clubs en verenigingen. Dit communicatiepakket bevat een animatie met volledige uitleg van het Sportakkoord, een teaser animatie voor sociae media, informatie voor sportclubs en conceptberichten voor social media.

Vragen over de Sportlijn?

Lees hier de Q&A of mail naar sportakkoord@nocnsf.nl