Sportief Verbinden

Met Sportief Verbinden willen NOC*NSF, sportbonden, Vereniging Sport en Gemeenten, netwerkorganisatie Kracht van Sportevenementen, Sport & Zaken, Kenniscentrum Sport en het ministerie van VWS, hét (sport)platform bij topevenementen en grote sportevenementen in Nederland bieden waar politiek, bestuurlijk, maatschappelijk en commercieel Nederland elkaar ontmoet, vindt en inspireert. Het platform wil bijdragen aan kennisuitwisseling en nieuwe samenwerkingsverbanden tussen partijen uit diverse sectoren, waardoor kansen voor en met de sport worden benut. 

De recente gemeenteraadsverkiezingen en het Nationaal Sportakkoord zijn aanleiding om op 29 juni voor de 2e keer het congres Sportief Verbinden voor alle (nieuwe) wethouders en de bestuurders en directies van de nationale sportbonden te organiseren. Het congres vindt plaats tijdens de finish van de Volvo Ocean Race in Den Haag.

De Volvo Ocean Race is de langste en zwaarste zeilrace ter wereld. In juni 2018 eindigt deze legendarische race voor het eerst in de historie in Nederland. Na 45.000 zeemijlen is Den Haag, de ultieme bestemming voor zeven teams waaronder twee Nederlandse teams. Op vrijdag 29 juni organiseren het Ministerie van VWS, de VSG, gemeente Den Haag, het Watersportverbond, Kenniscentrum Sport en NOC*NSF een event in het kader van Sportief verbinden. 

De Volvo Ocean Race kan symbool staan voor het proces om te komen tot het nationale Sportakkoord. De ondertekening van het Sportakkoord is onderdeel van Sportief Verbinden, een event waar voorzitters en directeuren van sportbonden, wethouders en beleidsverantwoordelijken sport van degemeenten elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen, verbindingen leggen en sport beleven. 

’s Morgens vinden op de sportcampus in Den Haag de inhoudelijke sessies plaats. Het programma rond de ondertekening van het Sportakkoord is ’s middags in Strandclub WIJ, aan het strand van Scheveningen.

NSR Vuurschepen Race 200
Programma
ocean race 200
Deelnemers
Mail 200x150
Contact
Deel dit via: