Vrijwilligers

Van belang is dat het aangepaste sportaanbod op lange termijn kan blijven voortbestaan, ook als de kartrekkers van het eerste uur er minder tijd en aandacht in steken. Om een initiatief draaiend te houden moeten er voldoende personen zijn die dit kunnen realiseren.
Het is niet uitzonderlijk om als club moeite te hebben bij het vinden van voldoende vrijwilligers. Om sporters met een beperking onderdeel te laten zijn van je club zijn soms zelfs nog extra mensen nodig.

Lees hieronder wat tips:

- Kies voor persoonlijke benadering van vrijwilligers. Wanneer een potentiële vrijwilliger persoonlijk benaderd wordt met de vraag om een taak uit te voeren op de club is de kans groot dat iemand toezegt. Op deze manier laat je als club ook duidelijk merken dat iedere vrijwilliger belangrijk is. Benader bijvoorbeeld ouders, kennissen en/of leden met ‘feeling’ voor de sporters met een beperking. Wie vanuit zichzelf interesse heeft, is immers een gemotiveerde kracht.

- Naast het persoonlijk werven van vrijwilligers kan er ook gebruikt worden gemaakt van traditionele kanalen als het clubblad en flyers.

- Ga de samenwerking aan met een vrijwilligersorganisatie. Dit zijn vaak regionale servicepunten die via gemeentelijke websites te bereiken zijn. Of neem contact op met een medewerker van een sportservicepunt in de buurt.

- Maak gebruik van stagiaires van bijvoorbeeld ROC Sport en Bewegen of de Academie Lichamelijke opvoeding die beide in de meeste opleidingsinstituten een module hebben over aangepast sporten.

- Voor sommige sporters kan een sportmaatje helpen om wegwijs te worden binnen de sportclub. Als dat binnen de club nog lastig is, kunnen onderstaande websites helpen:
www.ikwordmaatje.nl
www.sportpartner.nl/sportmaatje/sportmaatje

- VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gratis aanvragen:
Het hebben van een VOG is een preventieve maatregel om misbruik in de sport te voorkomen. Sportvrijwilligers die actief zijn bij de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en die werken met minderjarigen kunnen gratis een VOG aanvragen.
www.nocnsf.nl/vog
Deel dit via: