do 26 jul 2018
Sportdeelname in Nederland stijgt, aantal lidmaatschappen bij sportclubs blijft stabiel

Het totaal aantal leden- en lidmaatschappen bij NOC*NSF blijft redelijk stabiel. In 2017 bedroeg het aantal (van alle aangesloten sportbonden) 5.194.000 lidmaatschappen (exclusief de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie), verdeeld over 4.368.000 personen. Ten opzichte van 2016 is dit een daling van 44.000. Het aantal sportverenigingen daalde met 676 naar 23.870. De sportdeelname in Nederland blijft echter stijgen. In 2017 sportte 64% van de Nederlanders wekelijks, in 2016 was dit 61%. Dat blijkt uit onderzoek van NOC*NSF.

lidmaatschap sportdeelname600

Sporten

De top 10 sportbonden, op basis van het aantal lidmaatschappen, is in 2017 gelijk gebleven ten opzichte van voorgaande jaren.

Tabel 1: Overzicht van de ledentallen van de 10 grootste sportbonden in 2017*.

 

 

2014

2015

2016

2017

1.

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond

1.214.000

1.227.000

1.232.000

1.217.000

2.

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond

623.000

599.000

583.000

570.000

3.

Sportvisserij Nederland

587.000

573.000

563.000

562.000

4.

Nederlandse Golf Federatie                                

394.000

382.000

386.000

377.000

5.

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

300.000

304.000

309.000

302.000

6.

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

249.000

251.000

253.000

254.000

7.

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

211.000

200.000

198.000

176.000

8.

Koninklijke Nederlandse Zwembond

139.000

138.000

141.000

144.000

9.

Atletiekunie

140.000

140.000

140.000

137.000

10.

Nederlandse Volleybal Bond

118.000

117.000

117.000

118.000

Fitness populairste sport

De top 10 meest beoefende sporten is in 2017 ten opzichte van de vorige jaren veranderd. In 2017 bestond de top 5 uit individuele/ongeorganiseerde sporten. Fitness is het meest beoefend door ruim 3.076.000 sporters. Andere populaire sporten zijn wandelen, zwemmen, hardlopen en fietsen 

sporten600

Friesland meeste lidmaatschappen, Utrecht hoogste sportdeelname

De provincie Friesland had in 2017 relatief gezien de meeste lidmaatschappen en haalt ook de top 3 van hoogste sportdeelname onder de inwoners. Overijssel en Drenthe hadden na Friesland relatief gezien de meeste lidmaatschappen. Van de provincies had Utrecht (67%) relatief gezien de hoogste sportdeelname in 2017.

Richard Kaper, manager Sportparticipatie bij NOC*NSF: “Bij een aantal sportbonden daalt het ledental, bij andere bonden blijft het aantal lidmaatschappen hetzelfde of is er sprake van een stijging. Kunnen sporten waar en wanneer het de sporter uitkomt wordt steeds belangrijker. Gelukkig zien we dat steeds meer sportclubs meer gedifferentieerde lidmaatschappen aanbieden. Bijvoorbeeld tennissen op korfbalvelden bij korfbalverenigingen of wandelclubs bij voetbalverenigingen. Zo hebben ogenschijnlijk traditionele clubs aanwas van nieuwe leden en daarmee ook nieuwe vrijwilligers. Sportbonden zijn samen met sportclubs en met steun van NOC*NSF al volop bezig om nog meer flexibel aanbod bij sportclubs te creëren. Want sterke sportclubs met een stevige achterban leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van wijken en dorpen en de vitaliteit van de inwoners.”

Ledentallen

Sportdeelname in Nederland stijgt, aantal lidmaatschappen bij sportclubs blijft stabiel

Megasportdag 17 alle kids332
Deel dit via: