Sponsormonitor

De SponsorMonitor is het jaarlijkse onderzoek naar de feiten en cijfers van de Nederlandse sponsormarkt in het afgelopen jaar. De SponsorMonitor 2014 bevat de jaarcijfers sponsoring en de ranglijst van de 100 grootste sponsors van het afgelopen jaar op basis van de cijfers uit de databases van Sponsorreport en Respons. Van de vijftig grootste sponsors worden uitgebreide profielen gegeven met een overzicht van de sponsorships, de looptijd en waarde van de contracten en een analyse van het sponsorbeleid. Verder bevat de SponsorMonitor uitgebreide analyses van de sponsorcontracten. – NOC*NSF betrekt hiervan gegevens over de sport sponsoring.

Voor meer informatie, klik hier.

Contactpersoon binnen NOC*NSF: Gerben.van Hardeveld@nocnsf.nl.