Sport en integriteit

Naast alle positieve kanten aan en toegevoegde waarde van sport voor individuen, groepen en de maatschappij, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Het betreft een reeks van (mogelijke) excessen als doping, matchfixing, seksuele intimidatie, schending mensenrechten, fraude, discriminatie die de Olympische kernwaarden zoals respect, vriendschap en fair play aantasten.

NOC*NSF neemt het initiatief om een coördinerende rol op te pakken om dit tegen te gaan. Dit gebeurt mede naar aanleiding van de rapporten van Sorgdrager en Olfers/Spapens over doping en matchfixing en op verzoek van het Ministerie van VWS. Samen met sportbonden en deskundigen heeft NOC*NSF een integrale visie en aanpak op de integriteit van de sportsector ontwikkeld die momenteel uitgevoerd wordt. Belangrijke ontwikkelingen en tools zullen op dit deel van de website van NOC*NSF ontsloten worden.

Vertouwenspunt Sport 200x150
Vertrouwenspunt
Telefoonnunmer Vertrouwenspunt 200x150
Help, het is mis! Ik wil contact!
Grensoverschrijdend gedrag 200x150
Grensoverschrijdend gedrag
dopingfilmpje200
Doping
Matchfixing 200x150
Matchfixing
Leontien 200x150
Eetstoornissen
Knipseldinercadeaumatchfixing200
De Gedragscodes Sport
Vergrootglas 200x150
Onderzoek- en waarheidsvinding
richtsnoer
Richtsnoer integriteitsverleden
Deel dit via: