Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Om een beeld te krijgen van de aard en omvang van seksuele intimidatie en misbruik in de sport heeft NOC*NSF op 1 maart 2017 de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport ingesteld.

Het onderzoek moet concrete adviezen opleveren voor sportorganisaties en andere betrokken partijen over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De onderzoekscommissie onderzoekt zowel bestaande informatie als nieuwe meldingen.

In december werd het rapport van de onderzoekscommissie de Vries bekend gemaakt:

>> Commissie de Vries: Veel actievere bestrijding seksuele intimidatie en misbruik noodzakelijk

>> Download het rapport

>> bijlage: Organisatorische inbedding, de Juridische structuur en de toereikendheid van de maatregelen

>> bijlage: Aard en omvang van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport