De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Een (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan , een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Voor vrijwilligers van sportorganisaties (als dit vrijwilligersorganisaties zijn) is de VOG gratis.

aanvraag200
VOG aanvragen
voor-wie-200x150
Voor wie?
toolkit-si-200x150
Andere maatregelen
faq200
Downloads
faq 200x150
Veelgestelde vragen
gevenaansport3_200x150
Deel dit via:

Vertrouwenspunt Sport

vp sport280 Hulp inschakelen? Je verhaal kwijt? Vragen stellen en twijfels delen? Dat kan via 0900 – 202 55 90 (gebruikelijke belkosten) of e-mail vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.