Verantwoord alcoholbeleid in de sport

Het handhaven van de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar bij het schenken van alcohol is niet eenvoudig voor sportverenigingen. NOC*NSF vindt het van belang dat leden, barvrijwilligers, bestuur, ouders en jeugd zich ervan bewust zijn waarom het handhaven van deze grens belangrijk is. NOC*NSF heeft twee korte films ontwikkeld die op dit onderwerp ingaan.

De eerste video is een korte animatiefilm, waarin op een luchtige en pakkende wijze de nadelige gevolgen van alcoholgebruik onder jongeren worden getoond en wat men daar aan kan doen. Bekijk deze hier:Naast de animatiefilm heeft NOC*NSF ook een film gemaakt waarin het belang om aandacht te besteden aan het onderwerp alcohol en jongeren vanuit diverse perspectieven wordt belicht. Onder anderen staatsecretaris Martin van Rijn van VWS, kinderarts Nico van der Lely, bondsbestuurder Johan Wakkie maar ook bestuurders van sportverenigingen delen hun visie op het thema alcohol, jongeren en sport. Bekijk deze video hier:Al jaren investeren diverse partijen fors in het verbeteren van de handhaving van de leeftijdsgrens, maar de nalevingscijfers laten te wensen over. Tijd voor innovatie en het inzetten van nieuwe middelen, zoals filmpjes en sociale media. De animatiefilm duurt 85 seconden en is om die reden uitermate geschikt om dit onderwerp bespreekbaar te maken in reguliere verenigingsbijeenkomsten. Bovendien kunnen sportverenigingen eenvoudig leden op deze film attenderen. Op deze wijze willen wij ook de doelgroepen bereiken die niet de e-learning IVA volgen.

Meer informatie kunt u vinden op www.nocnsf.nl/alcoholensport