Kwalificatie-eisen Olympische Spelen Tokyo 2020

Head en Paulis Rio omarmen 300x200

Voordat topsporters mogen deelnemen aan de Olympische Spelen, moeten zij zich eerst kwalificeren. Na overleg met de betreffende sportbond is per tak van sport en per onderdeel vastgelegd aan welke prestatie-eisen een topsporter moet voldoen om zich te kwalificeren.

Hiernaast tref je de door het IOC en de Internationale Federaties vastgestelde kwalificatie-eisen aan voor de Olympische Spelen van Tokyo 2020. In deze documenten staan per sport de internationale eisen benoemd, en ook het kwalificatieproces, de bijbehorende evenementen en het maximaal aantal sporters dat per land kan uitkomen op de Olympische Spelen.

De ambitie van NOC*NSF en de sportbonden is om bij de beste 10 topsportlanden van de wereld te horen. Door zo veel mogelijk medailles te halen in zo veel mogelijk verschillende sporten op de Olympische Spelen. De Nederlandse norm voor deelname is daarom dat een topsporter moet hebben aangetoond bij de beste acht op de Olympische Spelen te kunnen eindigen.

Als het niveau van de internationale eisen daaraan voldoet, worden deze eisen door NOC*NSF overgenomen. Voldoen de internationale eisen naar de mening van NOC*NSF en de sportbond niet aan die norm, dan stelt NOC*NSF samen met de sportbond nationale prestatie-eisen voor kwalificatie op. De afspraken die NOC*NSF en de sportbonden hierover maken worden binnenkort ook op deze website gepubliceerd.

Om voor kwalificatie in aanmerking te komen moet een topsporter dus aan beide eisen voldoen: aan de internationale eisen van de Internationale Federatie en het IOC en aan de eventuele nationale prestatie-eisen van NOC*NSF.

Soms zijn er binnen een sport meer sporters die aan de prestatie-eisen hebben voldaan, dan dat er plaatsen voor zijn bij de Olympische Spelen. Voor die gevallen stelt de sportbond een intern selectiereglement op. Deze interne selectieprocedure wordt ook toegepast als de internationale kwalificatie niet op naam, maar op land plaats vindt.

Kwalificatie-eisen Tokyo 2020


Eisen NOC*NSF

Reglement

Archery
Artistic Gymnastics (volgt)
Artistic Swimming (volgt)
Athletics (volgt)
Badminton
Baseball
Basketball
Basketball 3x3
Beach Volleybal
Boxing (volgt)
Canoe Slalom (volgt)
Canoe Sprint (volgt)
Cycling BMX Freestyle (volgt)
Cycling BMX Racing (volgt)
Cycling Mountain Bike (volgt)
Cycling Road (volgt)
Cycling Track (volgt)
Diving (volgt)
Dressage
Eventing
Fencing (volgt)
Football
Golf
Handball
Hockey
Judo
Jumping
Karate (volgt)
Marathon Swimming (volgt)
Modern Pentathlon
Rythmic Gymnastics
Rowing
Rugby sevens
Sailing
Shooting
Skateboarding (volgt)
Softball
Sport Climbing
Surfing
Swimming (volgt)
Table Tennis (volgt)
Taekwondo (volgt)
Tennis (volgt)
Trampoline Gymnastics (volgt)
Triathlon
Volleybal
Water Polo
Weight Lifting (volgt)
Wrestling (volgt)

 

Internationale eisen

Archery
Artistic Gymnastics
Artistic Swimming
Athletics (volgt)
Badminton
Baseball
Basketball
Basketball 3x3
Beach Volleybal
Boxing (volgt)
Canoe Slalom
Canoe Sprint
Cycling BMX Freestyle
Cycling BMX Racing
Cycling Mountain Bike
Cycling Road
Cycling Track
Diving
Dressage
Eventing
Fencing
Football
Golf
Handball
Hockey
Judo
Jumping
Karate
Marathon Swimming
Modern Pentathlon
Rythmic Gymnastics
Rowing
Rugby sevens
Sailing
Shooting
Skateboarding
Softball
Sport Climbing
Surfing
Swimming
Table Tennis
Taekwondo
Tennis
Trampoline Gymnastics
Triathlon
Volleybal
Water Polo
Weight Lifting
Wrestling