Regionale talentontwikkeling

Als we het hebben over regionale talentontwikkeling dan praten we over het trainings- en wedstrijdprogramma van een sportbond waarbij gebruik gemaakt wordt van de beste begeleiding en faciliteiten voor die specifieke doelgroep.

Het doel van de regionale opleidingsprogramma’s van bonden is dat de talenten uiteindelijk zullen instromen in de landelijke senioren-1 en senioren topsportprogramma’s van de sportbonden. Om deze reden wordt ook wel gesproken van instroomprogramma's.

Hiernaast kan regionale talentontwikkeling bijdragen aan het identificeren van talenten uit de omgeving en het voorbereiden van die talenten op de doorstroom naar de programma’s van nationale selecties van sportbonden of andere topsportorganisaties. Voorwaarde is daarbij wel dat de omvang en kwaliteit van het programma uitzicht biedt op succes, oftewel podiumplaatsen bij mondiale toernooien voor senioren.

Regionale talentontwikkeling omvat die programma’s die plaatsvinden onder regie van de sportbond waarbij de beste talenten in de betreffende leeftijdscategorieën onderdeel uitmaken van het programma.

Programma’s zijn onder regie van de sportbond als ze aan ALLE onderstaande criteria voldoen:

- de nationale sportbond is aanspreekbaar op de kwaliteit en het resultaat van het volledige programma, EN;
- het volledige programma voldoet aan de eisen uit het Meerjaren Opleidingsplan van de sportbond, EN;
- geografische locaties zijn gebaseerd op een grondige analyse (afgestemd met de technische staf van NOC*NSF) waarin logische verbanden worden gelegd tussen het gewenste in-, door- en uitstroomniveau, en de kwaliteit en kwantiteit van talenten en het programma, EN;
- per locatie is één sporttechnisch trainer/coach verantwoordelijk voor het volledige programma, EN;
- de sporttechnische trainer/coach wordt benoemd door de sportbond en voert het beleid en programma van de bond uit.

Alle overige activiteiten behoren niet tot regionale talentontwikkeling.

De faciliteiten van de programma’s worden vorm gegeven door inbreng van partijen zoals de lokale en regionale overheid, onderwijsinstellingen en eventuele overige particuliere initiatieven. Olympische Netwerkorganisaties ondersteunen de sportbonden en dragen zorg voor voorzieningen van de talenten.

NOC*NSF is momenteel samen met de bonden een overzicht aan het maken van de richtlijnen om tot succesvolle instroomprogramma’s te komen. Dit overzicht bevat de volgende onderdelen en zijn in de rechterbalk weergegeven per bond:

- Algemene informatie: kort overzicht van het beleid van de bond met betrekking tot nationale en regionale programma’s en de locaties waar deze zich bevinden.
- Loopbaanprofiel: overzicht van de opeenvolgende niveaus en selecties van de sport en hoe deze landelijk is gestructureerd
- Talentprofiel: criteria waaraan sporters voldoen om als belofte of talent te worden aangemerkt, weergegeven in leeftijd, prestatieniveau en programma.
- Kwaliteitsrichtlijnen Meerjaren Opleidingsplan: samenvatting van een deel van de richtlijnen van programma’s voor talentontwikkeling

Voor meer informatie en voorbeeld convenanten kunt u contact opnemen met Kayan Bool,
kayan.bool@nocnsf.nl.

Topsportprogramma’s


Podium:
Hippisch: Dressuur
Hippisch: Springen
Hippisch: Eventing (Groep 2)
Hockey
Judo
Korfbal
Schaatsen
Langebaanschaatsen
Shorttrack (Groep 2)
Inline Skate (Groep 3)

Roeien
Wielrennen
Wielrennen: Weg
Wielrennen: Baan (Groep 2)
Wielrennen: BMX (Groep 2)
Wielrennen: Mountainbike (Groep 3)

Zeilen
Zwemmen

Potential:
Atletiek
Baseball
Beachvolleybal
Biljart
Bridge
Geweerschieten
Handbal
Handboogschieten
Rugby Sevens Dames
Snowboard
Tafeltennis
Triatlon
Turnen
Turnen Heren
Turnen Dames (Groep 3)
Trampolinespringen (Groep 4)

Voetbal
Voetbal Heren
Voetbal Dames (Groep 3)

Volleybal
Volleybal Dames
Volleybal Heren (Groep 3)

Waterpolo

Talent:
Basketbal Dames
Dammen
Golf
Motocross
Schaken
Tennis

Overig:
Badminton
Boksen (project)
Taekwondo

Paralympisch:
Aangepast Atletiek
Aangepast Dressuur
Aangepast Handboogsport
Aangepast Tafeltennis
Aangepast Triatlon
Aangepast Wielrennen
Rolstoelbasketbal