Privacyverklaring

Privacyverklaring NOC*NSF
NOC*NSF respecteert de privacy van bezoekers van de website www.nocnsf.nl (hierna: de ‘Website’) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u NOC*NSF verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Toepasselijkheid
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door bezoekers verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de Website.

Doeleinden verwerking Persoonsgegevens
NOC*NSF behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. NOC*NSF verzamelt o.a. Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de Website en bij het abonneren op de nieuwsbrieven. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van het beantwoorden van de vragen alsmede om geïnteresseerden op de hoogte te houden van het nieuws over de laatste ontwikkelingen binnen en rond NOC*NSF.

Contactformulier
Als u het contactformulier op de Website invult, dan worden de gegevens die u aan NOC*NSF toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. NOC*NSF verzamelt in dit kader uw naam en e-mailadres, nu opgave van deze gegevens verplicht is. Het opgeven van de eventuele naam van uw organisatie en telefoonnummer is optioneel. De door u verstrekte Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Nieuwsbrieven
NOC*NSF biedt diverse nieuwsbrieven aan, waaronder de nieuwsbrieven van NOC*NSF, Sporterfgoed en Veilig Sportklimaat. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Behoudens, in sommige gevallen, de verstrekking van uw gegevens aan bewerkers van NOC*NSF. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verzenden van de nieuwsbrieven.

Beveiliging
NOC*NSF heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de Persoonsgegevens of dat de Persoonsgegevens verloren gaat.

Gebruik van cookies
De Website plaatst cookies. Indien u meer informatie wilt over deze cookies, verwijst NOC*NSF u naar de Cookieverklaring.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met NOC*NSF heeft, heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. U kunt na inzage NOC*NSF verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
info@nocnsf.nl  

Aanpassen Privacyverklaring
NOC*NSF behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de Website worden gepubliceerd.