Lidmaatschappenrapportage 2016

Korfbal 300x200

Het totaal aantal lidmaatschappen van de 75 bij NOC*NSF aangesloten sportbonden blijft boven de 5 miljoen. In 2016 bedroeg het aantal 5.276.778 lidmaatschappen, verdeeld over 4.367.056 personen. Een minimale daling van zo’n 0,2 procent ten opzichte van 2015 (5.292.310). Het aantal sportclubs daalde ten opzichte van 2015 met 123 naar 24.546 verenigingen (0,5 procent).

Dit blijkt uit de Lidmaatschappenrapportage 2016.

In 2016 is het aantal lidmaatschappen van 33 sportbonden toegenomen ten opzichte van 2015. Grootste stijgers zijn de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (+5.810), de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (+4.481) en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (+3.755). Bij 40 sportbonden is het aantal lidmaatschappen gedaald. Bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (-16.094), Sportvisserij Nederland (-9.995) en de Koninklijke Wandel Bond Nederland (-9.197) was de daling in absolute aantallen het grootst. Bij twee sportbonden bleef het aantal lidmaatschappen gelijk.

Manager Sportontwikkeling Erik Lenselink: “Ook dit jaar zien we dat de Nederlandse sportclubs in staat zijn om miljoenen Nederlanders aan zich te binden. Ook veel niet-leden zoals ouders, vrienden en buurtbewoners komen regelmatig op de club. Daarmee blijft de sportclub behoren tot de kern van het sociale leven in heel veel wijken in Nederland.”

Tabel 1: Overzicht van de ledentallen van de 15 grootste sportbonden in 2016:

Tabel ledentallen 2016

Overzicht eerdere ledentallenrapportages

>> Voor de volledige rapportage Ledentallen 2015 klik hier
>> Voor de volledige rapportage Ledentallen 2014 klik hier
>> Voor de volledige rapportage Ledentallen 2013 klik hier
>> Voor de volledige rapportage Ledentallen 2012 klik hier
>> Voor de volledige rapportage Ledentallen 2011 klik hier
>> Voor de volledige rapportage Ledentallen 2010 klik hier
>> Voor de volledige rapportage Ledentallen 2009 klik hier