Kennis- en Informatiesysteem Sport (KISS)

Binnen de sport is een duidelijke en belangrijke trend waar te nemen dat sportbeleid en de uitvoering ervan frequenter lokaal ofwel op buurtniveau wordt geïnitieerd en georganiseerd. Een lokale aanpak is nodig om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. De sportbonden, NOC*NSF en met name de sportverenigingen werken steeds intensiever samen met gemeenten en andere lokale partijen om dit voor elkaar te krijgen.
Er is daarom vooral op buurtniveau, het speelveld van de sportvereniging, meer behoefte aan zo specifiek mogelijke gegevens over de sportparticipatie, sportaanbieders en natuurlijk de (potentiële) sporters in Nederland.

KISS is hét informatiesysteem voor de sport waarin de sportbonden en NOC*NSF fundamentele kengetallen met betrekking tot de sportparticipatie in Nederland weergeven. Tot op buurtniveau is onder andere inzichtelijk hoeveel inwoners lid zijn bij sportverenigingen en/of -bonden.

KISS-gegevens kunnen gemeenten houvast bieden bij het te voeren gemeentelijke sportbeleid.

Met KISS kunnen namelijk voor elke gemeente de trends en kansen van sportdeelname op buurtniveau worden achterhaald en kan het effect van het lokale sportbeleid inzichtelijk gemaakt worden.

Gemeenten kunnen tegen een geringe onkostenvergoeding de beschikking krijgen over een op maat gemaakte KISS-rapportage. Een KISS-rapportage zal altijd worden toegelicht door experts op het gebied van het verhogen van de sportparticipatie, die u kunnen voorzien van gepaste adviezen.
Prijsindicatie: € 1.295,-

Bent u ook benieuwd naar de situatie bij u in de gemeente en de mogelijkheden die KISS voor u biedt? Neem dan contact met ons op via kiss@nocnsf.nl.

Inmiddels zijn de nieuwe cijfers (over 2018) gepubliceerd. Lees daar hier meer over.