Horden indoor 88x62 Bekijk hier de agenda en de stukken van de AV van 17 mei.

Algemene Vergadering 17 mei 2011

Bekijk hier de agenda van de Algemene Vergadering van NOC*NSF van 17 mei 2011. Achter de blauwgekleurde teksten zit een bijlage in PDF-formaat.

1. Opening en mededelingen

2. Verslag extra Algemene Vergadering 11 januari 2011
2.1 Professionele organisatie
2.2 Bestuurlijke kalender en begroting

3. Toelichting: vernieuwing NOC*NSF
3.1 Bijlage: Samenvatting F-scan
3.2 Bijlage: Voortgang niet-kerntaken
3.3 Bijlage: Financiële transparantie en projectcriteria

4. Toelichting op NOC*NSF - Olympisch Vuur

5. Rapportage 2010 en vooruitblik 2011-2012

A. Jaarverslag NOC*NSF 2010
- Publicatiebalans NOC*NSF per 31 december 2010
B. Toelichting op Jaarrekening NOC*NSF 2010
- Jaarrekening NOC*NSF 2010

C. Verslag Financiële Commissie

D. Decharge bestuur NOC*NSF

E. Toelichting op begroting

F. Meerjarenbegroting NOC*NSF 2011

G. Verslag Financiële Commissie

6. Toelichting op Globaal Bestedingsplan 2012 en Richtlijnen Regelingen Sportagenda 2012
6.1 Globaal Bestedingsplan 2012
6.2 Richtlijnen Regelingen Sportagenda 2012
6.3 Advies CRGB
6.4 Nagezonden stuk op 3 mei: Voordracht benoeming de heer J.W. Landré

7. Toelichting op reglement Financiële Commissie
Reglement Financiële Commissie

8. Voordracht nieuw lid Financiële Commissie
Curriculum vitae
Nagezonden stuk op 3 mei: herbenoemingen

9. Toelichting op profielen bestuursleden NOC*NSF
- Profielen bestuursleden NOC*NSF

10. Toelichting op Sportagenda 2016
10.1a Sportagenda 2016, proces
10.1b Nagezonden stuk op 9 mei: Toelichting op Sportagenda 2016
         Nagezonden stuk op 9 mei:  Sportagenda 2016: Inhoudelijke uitwerking
10.2 Samenstelling regiegroep
10.3 Samenvatting Feedback ledenberaad en AOS

11. Toelichting op Procedurehandboek Kwaliteit Sportaccommodaties
Procedurehandboek Kwaliteit Sportaccommodaties

12. Toelichting op toelating nieuwe leden 
- Toelating nieuwe leden

13. Uitreiking Van Tuyll-beker
14. Presentatie Modelaanpak Evenementen
15. Vooruitblik OS en PS London 2012
16. Rondvraag
17. Sluiting

Overige documenten:
Toelichting op Rapportage toekenningen TAC 2011 
Rapportage toekenningen TAC 2011 

· Jaarrapportage Auditcommissie Doping wordt uitgereikt