Algemene Vergadering van NOC*NSF

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste orgaan van NOC*NSF. De AV houdt toezicht op het bestuur van NOC*NSF en stelt het instrumentarium (Sportagenda, Bestedingsplan en Richtlijnen) voor het strategisch beleid van NOC*NSF vast.

De Algemene Vergadering van NOC*NSF komt twee keer per jaar bijeen, in mei en november. Buiten dit statutair bepaalde schema bestaat de mogelijkheid Extra AV’s te organiseren.

De stukken van de Algemene Vergadering van 16 november 2020

>> Convocatie AV NOC*NSF 16 november 2020
>> Totaalbestand AV 16 november 2020

01. Agenda AV NOC*NSF 16 november 2020

02.1 Concept Verslag AV 22 juni 2020
02.2 Totaalpresentatie AV 22 juni 2020

03. Oplegger Veranderagenda: naar de vereniging 3.0
03. Veranderagenda: naar de vereniging 3.0

04.a Jaarverslag Centrum Veilige Sport Nederland 2019

05.a1 Oplegger Jaarplan en Begroting 2021
05.a2 Jaarplan 2021
05.b1 Begroting 2021
05.c Advies Financiële Commissie
05.d Vaststelling contributie 2021 AV 16 november

06. Voorstel Aanpassing Bestedingsplan 2021 incl CRBS

07.a Voordracht Financiële Commissie
07.b Herbenoeming leden Beroepscommissie Bestedingsplan Sportagenda (BCB)

08.1 Wijziging statusreglement topsporters notitie
08.2 Bijlage Statusreglement Topsporters AV 16-11-2020 miv 01-01-2021

09. Frequentie toetsingskader KSS opleidingen

10.1 Aanvraag geassocieerd lidmaatschap Stichting Sport en Transplantatie
10.2 Omzetting van aspirant lidmaatschap van de Nederlandse Gewichthefbond tot volwaardig lidmaatschap

11.1 Samenstelling bestuur NOC*NSF
11.2 Bijlage Rooster van Aftreden 16 november 2020

Ter informatie:

01 Verklaring CRP 2020
02 Rapportage KISS AV november 2020