Aangepast sporten

Sport is mooi, sport is belangrijk, sport levert veel op. Het is fantastisch om te doen en brengt vooral ook veel plezier en ontspanning. Het is daarom ook geweldig dat er in ons land zoveel mensen aan sport doen, jong en oud, met of zonder handicap. Maar de sportparticipatie van mensen met een beperking blijft achter. De sportbonden, NOC*NSF en een groot aantal andere partijen werken daarom samen om de sportdeelname bij deze groep te verhogen. Dit gebeurt door lokale sportaanbieders sportactiviteiten te laten organiseren voor mensen met een beperking en de drempels om te gaan sporten zoveel mogelijk weg te nemen. Bijvoorbeeld door sportactiviteiten te organiseren dichtbij huis. Samenwerking tussen lokale en regionale partijen is hierbij van essentieel belang.

Meer informatie over sportstimulering voor mensen met een beperking is te vinden via onderstaande links:

Rolstoel 200x150
Sportaanbieders

Hoe kan ik mijn sportaanbod versterken dan wel vernieuwen of het aanbod afstemmen op de vraag vanuit de doelgroep?

Verspringen 200x150
Grenzeloos actief

Meer informatie over het programma Grenzeloos actief.

 

paraCoach-200x150
ParaCoach Onderzoek

 

 

unieksporten200
Lokaal sport- en beweegaanbod

Vind het sport- en beweegaanbod bij jou in de buurt.

Paralympische Talentdag 200x150
Paralympische topsport en talentontwikkeling

Alles over de Paralympische Spelen en de Talentdagen.

Samen Sporten 200x150
Samen Sporten
Deel dit via:

Contact

Hier vind je de contactgegevens van de sportbonden en sportmogelijkheden en meer informatie of wanneer na het bezoeken van de website uw vraag – over het aangepast sporten - nog niet is beantwoord, kunt u contact opnemen met gehandicaptensport@nocnsf.nl.

 

Samenwerking voor passend beweeg- en sportaanbod

De samenwerkingsverbanden zijn opgezet om mensen met een beperking een passend sport- en beweegaanbod te laten vinden. Mensen die op zoek zijn naar aangepast sportaanbod en sportaanbieders kunnen contact opnemen met een regiocoördinator. Elk samenwerkingsverband heeft een regiocoördinator. De samenwerking tussen partijen die in contact staan met de doelgroep enerzijds en sport- en beweegaanbieders anderzijds leidt tot het beter kunnen koppelen van de sportvraag en het sportaanbod. Indien een gemeente niet onder een samenwerkingsverband valt, kan contact worden gezocht met de provinciale consulent aangepast sporten. Klik hier voor een kaart van de Samenwerkingsverbanden Aangepast sporten per gemeente.