Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen, ook als het om wedstrijden of andere gerelateerde activiteiten gaat. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie. Bekijk ook de veelgestelde vragen over corona en sport op Rijksoverheid.nl

Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen, daarom hebben we hieronder een lijst met veelgestelde vragen opgesteld, opgedeeld in meerdere categorieën. De FAQ wordt doorlopend gewijzigd. 

Voor juridische vragen van sportbonden en sportclubs hebben we een aparte Q&A Juridisch opgesteld. Ook voor vragen hoe een algemene vergadering te houden in deze tijd kun je een aparte Q&A  raadplegen. 

Staat je vraag hier niet bij, dan kun je contact opnemen met

Staat je vraag hier niet bij, dan kun je contact opnemen met

mail: sportsupport@nocnsf.nl

whatsapp: 06-82488768

Deze FAQ wordt doorlopend gewijzigd, de laatste update was op 16 maart.

Sinds dinsdag 15 december is Nederland ter bestrijding van het coronavirus in een strenge lockdown om contacten tot een minimum te beperken. Voor de sport betekent dit dat in ieder geval tot en met 27 april sporten in een binnenruimte niet is toegestaan. Buiten kan onder voorwaarden wel gesport worden. Er geldt een avondklok tussen 22.00 en 04.30 uur. 

Buiten mag iedereen tot en met 26 jaar op sportaccommodaties blijven sporten in teamverband zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen, de competitie ligt wel stil.

Iedereen vanaf 27 jaar mag alleen buiten sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met  maximaal vier personen, op een buitensportaccommodatie. Wedstrijden zijn niet toegestaan, kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.

Per 16 maart is zwemles weer mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar.

Sinds 17 december mogen topsporters die actief zijn in topsportcompetities weer, onder voorwaarden, in grote groepen trainen en wedstrijden spelen. Het gaat daarbij om een selecte groep van 1000 voetballers en 5000 topsporters uit andere competities.  Voetballers in de Eredivisie en Eerste divisie, voetbalsters in de Eredivisie en topsporters met een status mochten al trainen en wedstrijden spelen op aangewezen topsportlocaties.

Bekijk hier het overzicht van de maatregelen voor de sport op de website van de Rijksoverheid.

FAQ: avondklok

  • De avondklok geldt ook voor de sport, uitgezonderd de sporters die deelnemen aan trainingen en wedstrijden die al eerder zijn uitgezonderd voor zover de activiteiten in de avond moeten plaatsvinden.

   Naast de sporters zijn eveneens de noodzakelijke personen om de training en of wedstrijd mogelijk te maken uitgezonderd. Iedereen dient wel de juiste papieren bij zich te hebben. 

   Overigens is het streven zondermeer om ook in de uitzonderingssituaties zoveel mogelijk de uren van de avondklok in acht te nemen.  

FAQ: huidige maatregelen

  • Wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten, uitgezonderd de nationale selectiesporters en betaald voetbal.

   Personen tot en met 26 jaar mogen buiten wel in grotere teams binnen de 1,5 meter sporten, maar alleen bij de eigen sportclub. Of buiten wedstrijden spelen met teams van hun eigen club. Daarnaast mogen gemeenten sportactiviteiten organiseren op andere locaties.

   Iedereen vanaf 27 jaar mag onder voorwaarden in georganiseerd verband op een buitensportaccommodatie of bij sportactiviteiten die door of met goedkeuring van de gemeente georganiseerd zijn, in een groepsgrootte van maximaal vier personen op 1,5 meter afstand sporten.

    

  • Onder de huidige maatregelen zijn toernooien alleen mogelijk met leden van de eigen vereniging.

  • Personen tot en met 26 jaar mogen buiten wel in grotere teams binnen de 1,5 meter sporten. Of buiten wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.  Daarnaast mogen gemeenten sportactiviteiten organiseren op andere locaties.

   Ben je 27 jaar of ouder dan mag onder voorwaarden in georganiseerd verband op een buitensportaccommodatie of bij sportactiviteiten die door of met goedkeuring van de gemeente georganiseerd zijn, in een groepsgrootte van maximaal vier personen op 1,5 meter afstand gesport worden. De afzonderlijke groepen van vier personen mogen daarbij niet mengen. 

  • Ja, maar tijdens het buiten sporten zijn die alleen van toepassing voor senioren van 27 jaar en ouder. 

   De viertallen mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet.

  • Het verbod van openstelling publieke plaatsen voor publiek geldt per 3 maart niet indien in een publieke plaats onderwijsactiviteiten worden verricht door een instelling voor voortgezet onderwijs.

   Indien gym onderdeel is van onderwijsactiviteiten kan dit in geval van het voortgezet onderwijs dus op een externe binnensportlocatie plaatsvinden, voor het MBO-onderwijs blijft het verbod van kracht.

  • Over de sportuitzondering per 3 maart voor personen tot en met 26 jaar geldt dat deze van toepassing is op de buitensportaccommodaties en op locaties waarvoor de gemeente vooraf toestemming geeft.  • In beginsel mogen per 3 maart jongvolwassenen tot en met 26 jaar in groepen buiten trainen op sportaccommodaties. Waar dit voor fitness precies mag hangt  af van lokale regelgeving.

  • Nee, er is geen uitzondering voor de personal trainer/instructeur.

  • Nee. Dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

   Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.

  • Een ouder/begeleider die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een sporter met een beperking, mogen aanwezig zijn bij de sportactiviteit.

  • De regels voor maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Voor jongeren van 13 jaar en ouder gelden de maatregelen wel. Dus ook na het sporten.

  • Nee. Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden gezien als toeschouwers. Zij dienen de sportaccommodatie na de sportactiviteit zo snel mogelijk te verlaten.

  • Kinderen en jeugd die qua leeftijd vallen onder juniorencompetitie hoeven zich tijdens het sporten niet aan de groepjes van maximaal twee te houden (vanaf 3 maart geldt dit voor iedereen tot en met 26 jaar). Het is daarbij toegestaan dat er een of meer volwassen trainers aanwezig zijn, maar probeer dat aantal zo laag mogelijk te houden.

   Trainers moeten hierbij wel de anderhalve meter afstand in acht nemen.

  • Nee. 

  • Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Ook als ze geen lid zijn van een vereniging. 

  • De kleedkamer mag niet gebruikt worden voor het droog wegleggen van tassen/jassen. Dit om te voorkomen dat het in de nauwe gangen en ruimtes te druk wordt.

   Toiletgebruik is wel toegestaan. Dus als toiletten in kleedkamers liggen mag de deur wel van het slot, maar voorkom drukte.

  • De sportkantine is dicht. Onder de huidige maatregelen vinden vergaderactiviteiten online plaats. Mogelijk is de zaalruimte zelf ondersteunend aan de sportactiviteit te gebruiken voor kort overleg en noodgevallen. Te denken valt aan dagelijkse instructie coronacoördinatoren, opleidingen of cursussen, een plotseling EHBO-geval, etc.. Houd in ieder geval het horecagedeelte gesloten. 

   Lees hier meer over het online organiseren van een algemene ledenvergadering.

  • In de lokale noodverordeningen wordt gesproken van ‘eet- en drinkgelegenheden’ op of bij een sportaccommodatie. Commerciële uitbaters vallen daar ook onder. Net als horeca bij commerciële/ondernemende sportaanbieders.

   Grijs gebied zijn de restaurants met een diffuse functie, bijvoorbeeld deels voor een kinderboerderij, deels voor een manege, etc. In dat geval in overleg met lokaal gezag treden.

  • Als er maar geen horecapersoneel is. Maar even wat te drinken pakken uit koelkast of koffie pakken uit een automaat is mogelijk.

  • In principe hoeft de vraag alleen gesteld te worden voorafgaand aan de training.

   Het advies is om deze check niet als data op te slaan in verband met privacy. Wanneer er geen klachten zijn is er niets aan de hand. Meer informatie vind je op https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck

  • Voor sportaccommodaties gelden geen sluitingstijden.

  • Sportbeoefening in horeca kan niet, want de horeca is gesloten. 

   In een binnenruimte is sporten niet toegestaan.

  • Ja, er mogen binnen zwemlessen gegeven worden aan kinderen tot en met 12 jaar, voor het behalen van een A-, B- of C-diploma.

   Schoolzwemmen is toegestaan mits het doel zwemlessen is. Natte gymlessen zijn niet toegestaan.

   De kleedkamers en de toiletruimten zijn open, de doucheruimten gesloten.

  • In principe mogen buitenzwembaden wel open zijn, maar met dezelfde beperkingen als voor overige sporten buiten op een accommodatie.

  • Onder de huidige maatregelen zijn alleen eendaagse sportkampen mogelijk met de leden van de eigen vereniging.

  • Ja, buiten is het mogelijk een afdak te creëren en daaronder te sporten. Indien de tent volledig gesloten is, valt dit onder een binnenaccommodatie. Hou dus altijd het grootste gedeelte open.

FAQ: mondkapjesplicht per 1 december

De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimtes, zoals binnensportaccommodaties. Deze
verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Zodra er geen medische noodzaak meer is wordt deze bepaling ingetrokken door de Rijksoverheid.

  • Nee.

  • Een binnensportaccommodatie is een overdekte sportruimte zoals een zwembad, sportschool of sportzaal. Een binnensportaccommodatie is ook een publieke binnenruimte

  • Tijdens het sporten is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Daarvoor en daarna is het dragen van een mondkapje in de accommodatie wel verplicht.

  • Op plekken waar een mondkapje verplicht is, mag u alleen een mondkapje dragen en geen spatscherm.

   Mondkapjes moeten goed op uw gezicht aansluiten. Gebruik geen zakdoek, sjaal of buff. Het is niet nodig een medisch mondmasker te gebruiken.

  • Een scheidsrechter hoeft tijdens de training of competitie geen mondkapje te dragen omdat het zijn/haar deelname aan de sportbeoefening belemmert.

   Vooraf en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.

  • Ja, het dragen van een mondkapje is ook verplicht voor de eventueel aanwezige juryondersteuning.

  • Nee, het plaatsnemen op de wisselbank is een onderdeel van de sportbeoefening. Het dragen van een mondkapje is dan niet verplicht.

  • Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Het kan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan. Concreet gaat het om:

   • Mensen die vanwege hun beperking of ziekte fysiek niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening aan hun gezicht;
   • Mensen die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening;
   • Mensen die ernstig ontregeld raken van het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening;
   • Begeleiders van mensen die afhankelijk zijn van non-verbale communicatie, zoals liplezen.

   Het handhavend lokaal gezag kan mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt.

  • Zit u met mensen in de auto uit een ander huishouden? Dan mogen er maximaal twee personen in de auto zitten. Dit maximum geldt niet als u met gezinsleden uit uw eigen huishouden in de auto zit.

   Of u wel of geen niet-medisch mondkapje draagt in de auto hangt af van de situatie:

   • wel een mondkapje: u zit met mensen in de auto uit een ander huishouden.
   • Geen mondkapje: u zit in de auto met mensen uit hetzelfde huishouden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.
  • Tijdens het geven van een les, training, of instructie is het niet verplicht om een mondkapje te dragen indien dit het geven van de les, training of instructie te veel belemmerd.

   Vooraf en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.

FAQ: algemene vragen

  • Via ons dossier Coronavirus en sport
   voor wie:
   publiek toegankelijk
   wat: algemene vragen, adviezen en veelgestelde vragen

   Via de Microsof Teams omgeving van NOC*NSF
   voor wie: contactpersonen van bonden in de groep 'afstemmingsgroep corona) 
   wat: informatie, voorbeelden, vragenuitwisseling, faq, los van de dagelijkse updates vanuit NOC*NSF
   hoe: voor deze digitale Teams-omgeving van NOC*NSF kunnen contactpersonen van uw bond zich aanmelden. Stuur om een contactpersoon aan te melden, een mail naar accountmanagement@nocnsf.nl, dan wordt deze persoon toegevoegd aan het team. Of meld je aan via deze link.

   Via mail
   voor wie: directeuren en voorzitters van bonden
   wat: algemene informatie en adviezen

  • Ja, het ministerie van VWS heeft NOC*NSF, de sportbonden, VSG, POS en de andere landelijke sportorganisaties gevraagd om gezamenlijk te verkennen op welke manier de sport het best passend kan worden opgenomen in de routekaart coronamaatregelen van de Rijksoverheid. Wij bedoelen hier nadrukkelijk de sport in de meest brede zin, van sportverenigingen en sportschool tot individuele hardloper en degene die thuis aan fitness doet.

   De sport heeft een routekaart opgesteld met versoepelingen die wij haalbaar achten bij het afschalen van het huidige niveau en verder richting het niveau ‘waakzaam’.

   Wij willen daarbij nadrukkelijk met de sport:

   • Zo min mogelijk bijdragen aan het verspreiden van het virus en de druk op de zorg zo laag mogelijk houden;
   • Nederland sterk en gezond mogelijk en de Nederlander zo weerbaar mogelijk maken door hen fit te houden met het uitoefenen van hun favoriete sporten en beweegactiviteiten;
   • De Nederlander wekelijks toegang bieden tot haar sociale netwerk in een gezonde setting waardoor isolement en eenzaamheid wordt beperkt.
   • Met topsport (topwedstrijden en topcompetities) de Nederlander inspireren en vanuit huis via de tv vermaken tijdens de verschillende lockdown periodes. Zodat de druk op de openbare ruimte afneemt.

   Dit heropeningsplan is hier te vinden, de motivaties en onderbouwingen hier.

   We zijn voortdurend met de rijksoverheid in gesprek over de mogelijkheden voor de sport.

  • Q&A Juridisch sportbonden en -clubs

   Voor de juridische vraagstukken voor sportclubs en sportbonden hebben we een Q&A Juridisch samengesteld. Onderwerpen die aan bod komen zijn de huur van sportaccommodaties, arbeid, sponsoren, sportlessen op school, de Buma Sena-regeling, wedstrijden, contributie, algemene ledenvergadering, verzekeringen en de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud.

   -> naar de Q&A Juridische gevolgen voor sportbonden en -verenigingen  

   Heb je verdere algemene juridische vragen?

   1. Neem contact op met eigen jurist
   2. Stuur een mail naar sportdesk@das.nl
   3. Voor arbeidsgerelateerde en NOW-vragen kun je terecht bij de WOS
  • Juist in deze periode, terwijl de coronacrisis ons beperkt in fysieke ontmoetingen, hebben de meeste sportverenigingen en sportbonden een Algemene Vergadering (hierna: “AV”) gepland. Deze kan nu niet op normale wijze doorgaan en het is de vraag hoe je hier het beste mee om kan gaan. Het is inmiddels wel duidelijk dat er al veel mogelijk is, maar ook dat er nog maar heel weinig praktische ervaring is.

   Check hier de informatie die we hierover beschikbaar hebben.

  • Sociale veiligheid en jeugdteams

   Aansluitend op het protocol verantwoord sporten dat is ontwikkeld om op verantwoorde wijze de sport voor jeugd invulling te geven, zijn er tips opgesteld die verenigingen kan helpen om sport ook in deze tijd ook op een sociaal veilige manier aan te bieden.

   Doordat verenigingen minder druk bezocht zijn dan normaal gesproken zijn er een aantal controlemechanismen op het gebied van gedrag anders dan anders. Het is belangrijk daar rekening mee te houden, zodat grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen. Denk aan het 4-ogen principe, en hoe je ouders het vertrouwen geeft dat hun kinderen ook sociaal veilig zijn op jouw verenging, ben transparant over je handelen en zorg dat het thema op de agenda blijft.

   -> Download onze tips hier

   Sociale veiligheid en zorgen rondom jeugdteams

   De sport is de perfecte plek om te bewegen en te werken aan je gezondheid. Even je gedachten loslaten en stress ontladen op een plek waar je jezelf mag zijn en je veilig voelt. Zeker voor kinderen is het een belangrijke activiteit in hun weekschema.

   Voor sporters biedt de aanwezigheid van teamgenoten, trainers, coaches en begeleiders op de vereniging een gevoel van veiligheid. Naast het zorgen voor een goede sfeer, saamhorigheid en positiviteit, letten begeleiders op de sporters en op elkaar. Hierdoor krijgen zij een vrij goed beeld van de problematieken en uitdagingen van hun pupillen en kunnen signaleren op het moment dat kinderen ergens mee zitten.

   'Niet pluis-gevoel'

   De sportvereniging heeft regelmatig vermoedens over thuissituaties van kinderen of hebben een 'niet pluis' gevoel. Dit kan gaan over verwaarlozing, de druk in huis die ontstaat doordat we dichter bij elkaar zitten dan normaal, maar ook over huiselijk geweld of seksueel misbruik. Het contact met klasgenoten en leraren op school valt nu echter weg en ook  het contact met teamgenoten en trainers is minimaal. Dit is zichtbaar bij het Centrum Veilige Sport, waar signalen binnen komen van verenigingen die zich zorgen maken over pupillen.

   Het is dus belangrijk om het contact met je sporters te blijven onderhouden, ook in tijden van corona. Maar op welke manier doe je dat? Wat zijn de do’s en dont’s? Hieronder volgen een aantal tips die als richtlijn kunnen dienen.

   -> Download de tips hier

FAQ: vragen over een eventuele besmetting

  • In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

   Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

   Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

  • Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

  • In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

   Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1.5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

   Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

  • De GGD zal op basis van bron- en contactonderzoek bij de positief geteste speler aangeven welke regels gaan gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. Over het algemeen verblijven scheidsrechters tijdens een wedstrijd veel minder dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een speler en zal de GGD scheidsrechters zien als 'overige niet nauwe contacten'. Je hoeft als scheidsrechter dus waarschijnlijk niet in quarantaine en als je als scheidsrechter tijdens de wedstrijd waar mogelijk de afstand bewaakt, loop je ook weinig risico.

   Bewaak wel altijd je gezondheidssituatie goed en blijf thuis zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first en neem je verantwoordelijkheid!

  • Nee, dat is voor de sportbond  niet mogelijk. De speler of betrokken spelers dienen zich zelf te melden bij de GGD via het centrale overheidstelefoonnummer of de inlog op de site van de GGD met DIGID.

FAQ: vragen over trainingen

  • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot niemand 1,5 meter afstand te houden. Kinderen tussen 12 en 18 wel ten opzichte van volwassenen maar niet ten opzichte van elkaar. Volwassenen dienen altijd 1,5 meter afstand te houden, tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen. Deze regels gelden ook tijdens rustmomenten. Houd je hier altijd aan!

  • We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen. 

   Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen. 

  • Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. 

  • Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. 

   Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam.

   In het algemeen raden we aan om regelmatig uw handen te wassen en sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.  

  • Risicogroepen: het advies is dat volwassenen die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) zelf het risico analyseren voor zij zich op of in de sportaccommodaties of in de openbare ruimte in groepen begeven. 

   Zorgmedewerker: Zorg gaat in deze voor, dus in dat opzicht is het verstandig de trainingen over te laten aan andere. Echter zijn er ook maatregelen opgesteld voor zorgpersoneel. We raden je dus aan dit na te vragen bij jouw zorginstelling. Als je gewoon buiten de zorginstelling mag functioneren dan kan het wellicht ook in deze groep. Kortom, we raden je aan dit na te gaan bij je zorginstelling. 

  • Als jeugdleden andere kinderen meenemen naar de training, dan gelden daarvoor in principe dezelfde regels als bij een gewone proeftraining en/of instuif. Normaal gesproken doen nieuwe leden ook een proefles mee bij de huidige trainingen en zijn dan ook verzekerd.

   Advies: Verenigingen zijn verzekerd via de sportbonden; voor specifieke vragen hierover raden we je dus aan contact op te nemen met jouw eigen sportbond.

   NB: Er zijn sportbonden die geen collectieve verzekering hebben.

   En hoe zit het met de verzekering/aansprakelijkheid in het geval dat een trainer of lid besmet raakt met corona? Daarop is het antwoord dat het onder de eigen verantwoordelijkheid valt om de afweging te maken training te geven of niet. Want niemand kan garanderen dat iemand niet besmet raakt.

FAQ: vragen over de accommodatie

  • In eerste instantie ben je als club ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Wijs hiervoor bijvoorbeeld een ‘coronacoördinator’ aan die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij bijvoorbeeld de 1,5 meter niet goed in acht nemen.

   Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten.

   Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

  • We adviseren om goede afspraken te maken met de beheerder over de hygiënemaatregelen op de accommodatie. Zorg in ieder geval dat de gehele sportaccommodatie na iedere dag goed schoongemaakt wordt en probeer sportmaterialen en handcontactpunten zoals deurklinken meerdere keren per dag schoon te maken.

  • Om legionellagroei te beperken is het zinvol te letten op: 

   • Voorkom stilstand van water in een systeem. 
   • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden). 
   • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks.
   • Spoel direct bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie even de kranen en douches door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden) 


   Wees dus vooral alert nu de sportparken weer open mogen dat de douche en waterinstallaties voor gebruik eerst goed worden doorgespoeld! 

FAQ: vragen over financiën

FAQ: vragen over sportevenementen

  • Voor de deelname aan sportevenementen in het buitenland gelden dezelfde adviezen als voor reizen om andere redenen zoals vakantie of werk. Er is geen algemeen advies te geven over wel of niet deelnemen aan een evenement in het buitenland. Dat hangt van de specifieke en actuele situatie af.

   Lees er hier meer over.

FAQ: vragen over topsport en corona

Voor topsporters gelden uitzonderingen op de basisregels. Welke zijn dat, hoe zit het met trainingsmogelijkheden voor topsporters, het testen op en vaccineren tegen corona, de protocollen voor topsportcompetities. Daarover is hier meer informatie te vinden.

Q&A Juridisch sportbonden en -clubs

Voor de juridische vraagstukken voor sportclubs en sportbonden hebben we een Q&A Juridisch samengesteld. Onderwerpen die aan bod komen zijn de huur van sportaccommodaties, arbeid, sponsoren, sportlessen op school, de Buma Sena-regeling, wedstrijden, contributie, algemene ledenvergadering, verzekeringen en de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud.

-> naar de Q&A Juridische gevolgen voor sportbonden en -verenigingen