De drie gezichten van het transitieteam NLsport

Transitieteam 300x150Nicolien Nicolai, Frank Berteling en Carlijn Mol

Nicolien Nicolai (NOC*NSF), Carlijn Mol (NJBB) en Frank Berteling (NBB) vormen het transitieteam dat de kar trekt bij het uitvoeringsprogramma van NLsport (de zes wapenfeiten). Een dezer dagen maken ze de overstap van hun oude naar nieuwe functie. Een korte introductie van de drie, die gaan opereren onder de regie van het dreamteam.

Van een sport die toch vooral doet denken aan de rust van pittoreske Franse dorpjes naar een complex vraagstuk in een voortdenderende samenleving. 'Een grote stap, ja. Het is een compleet andere wereld,' zegt Carlijn Mol, die tot voor kort beleidsmedewerker bij de NJBB (jeu de boules) was.

'Anders voor mij is ook dat ik me nu met de héle sport ga bezighouden. Maar ik heb mijn aanloop gehad in het dreamteam, waarin ik het afgelopen half jaar zat. Ik ken het verhaal van binnenuit, weet wat er speelt en ken de uitdagingen waar we voor staan. Het is, wat mij betreft, het grootste vraagstuk van dit moment in de sport. Heel gaaf om daarmee structureel aan de slag te gaan.'

Het aantal Nederlanders dat aan sport doet is groeiende, het aantal bondsleden tanende; dat vraagstuk is bekend. De sportmarkt kent nieuwe aanbieders, flexibel en snel. En het is zonde om al die kennis en expertise bij de georganiseerde sport verloren te zien gaan. Die is traditioneel, wat voordelen en beperkingen heeft.' Waar het antwoord op het vraagstuk zit, volgens Carlijn Mol? 'Samen optrekken, efficiency. Elkaar niet langer beconcurreren. Dat zit ook in het verhaal van NLsport verweven; het netwerk van die 76 sportbonden vormt de basis. Van daaruit moeten we zoek gaan naar de behoeften onder sporters.' Voor Mol is de samenwerking van vijf bonden op Papendorp (Utrecht) dan ook een schoolvoorbeeld: 'Gezamenlijk denken vanuit de behoefte van de sporter.'

Nicolien Nicolai werd al in het najaar van 2014 aangesteld als projectleider transitie in de sport. 'Vanuit de gedachte dat de wereld snel verandert. Wat gaan we doen? En waar gaat het dan over? Dat leidde tot de Sportagenda 2017+, waarin we de sporter centraal stelden. Van daaruit ontstond vervolgens het dreamteam dat het verhaal van NLsport ontwikkelde en zes speerpunten benoemde. Ik heb dat hele traject dus meegemaakt en dat neem ik mee naar het transitieteam.'

'Het is vanaf het begin ook 'doen' geweest, niet alleen 'denken'. Maar inderdaad, we gaan nu echt de fase in van het realiseren. Het doel is om in 2021 de zes wapenfeiten te hebben gerealiseerd. Dat duurt nog even, maar 2021 is ook al heel snel. Soms lijkt het proces wat langzaam te gaan, maar er is ondertussen al heel veel gebeurd. Echt gaaf om dat te zien, hoor. Vooral het laatste jaar is het in een stroomversnelling gekomen.'

'Veel mensen in de sport,' heeft Nicolai ervaren, 'hebben aangegeven mee te willen doen. Er lopen ook al veel initiatieven. We zijn voorlopig als transitieteam te bereiken via nlsport@nocnsf.nl, maar zijn nog bezig met een eigen domeinnaam. Want als transitieteam vallen we niet onder de paraplu van NOC*NSF, maar onder die van het dreamteam. Met John Bierling als schakel, als formele opdrachtgever.'

'Transitiemanager'. Dat stond al op het visitekaartje van Frank Berteling toen hij ruim vijftien jaar geleden in de ICT werkzaam was. 'Het zijn processen die ik leuk en uitdagend vind. Ik was ook al vanaf het begin betrokken bij NLsport. We hebben met het dreamteam een mooi verhaal in elkaar gezet. Dat waren ook de reacties. En nu gaan we verder. Dus niet met wat als vraag, maar hoe. Dat vind ik mooie processen.'

Berteling was vijf jaar directeur bij de NTTB (tafeltennis) en vervolgens vijf jaar bij de NBB (basketbal). 'Maar dit is geen volgend project van vijf jaar, dit loopt altijd door. Er is geen moment van boem! de transitie is klaar. Neem alleen al de vraag hoe de wereld er over vijf jaar zal uitzien. Een aantal zaken kunnen we snel oppakken. In 2021 staat het netwerk in de shared services, dan hebben we de Innovation Playground en Sportify. Sommige wapenfeiten zijn ingewikkelder en daarvan duurt de implementatie wat langer. Laten we eerst successen binnenhalen, want ik denk dat we nog genoeg hobbels te nemen hebben.'

Berteling doet ook een belofte namens het transitieteam. 'We gaan niet ergens in een kantoortoren zitten. Je gaat ons overal terugzien, we zullen overal zijn te zien. Op Papendorp, in Utrecht, bij het andere cluster van tien bonden in de regio Utrecht, bij de KNVB in Zeist, zeker niet alleen op Papendal. Daarin willen we echt een voorbeeld geven.'