De transitie in de sport: constant in beweging!

De sportwereld verandert!

In de sportagenda 2017+ is geconstateerd dat de sportwereld verandert:

  • Het aantal sporters neemt toe
  • Het aantal sporters lid van een vereniging blijft nagenoeg gelijk
  • De diversiteit in het aantal sporten dat men beoefent neemt toe
  • De diversiteit in de manier van sportenbeoefening neemt toe
  • Het aantal sportaanbieders neemt toe

In diezelfde Sportagenda wordt de switch gemaakt naar een centrale plek voor de sporters in plaats van het insituut, zoals een sportbond of vereniging. De behoeften en manier van sportbeleving van sporters veranderen en die moeten centraal staan. Naast de veranderende wensen en behoeften van sporters heeft de georganiseerde sport ook te maken met de veranderend marktomstandigheden en de digitalisering van de samenleving. De georganiseerde sport is op dit moment niet in staat om daarop in te spelen. De sportagenda 2017+ is duidelijk: ‘Als we niets doen loopt het huidige systeem vast.’ 

Verhaal van NLsport

De afgelopen jaren hebben vele mensen meegedacht over de veranderingen die hierboven zijn geschetst en stuk voor stuk uitdagingen zijn voor de toekomst van de georganiseerde sport. Er zijn een aantal ‘burning issues’ geconstateerd die we moeten aanpakken om de sport toekomstbestendig te maken en houden. Denk aan het inspelen op de veranderende wensen en behoeften van sporters en de koppeling met technologie en innovatie. Daarnaast staat de financiering van de sport onder druk. De beperkende en conservatieve systeemwereld van de sport houdt verandering en vooruitgang tegen.

Daaruit is het verhaal van NLsport ontstaan, een initiatief van de sportbonden en NOC*NSF. Vanuit 8 wapenfeiten is het verhaal van NLsport vormgegeven. Onderliggend is een cultuurverandering nodig om de sport toekomstbestendig te maken, de wapenfeiten zijn hier een onderdeel van. Meer over het verhaal van NLsport is te vinden in de presentatie, onderaan deze pagina.

transitie

Transitieteam NLsport

In de zomer van 2017 is het transitieteam NLsport van start gegaan en werkt dagelijks aan de wapenfeiten die in het verhaal van NLsport zijn vastgesteld.

Het transitieteam bestaat nu uit: Carlijn Mol, Frank Berteling & Taner Kahraman (USBO stagiair).

Wapenfeiten

In 2018 focust het transitieteam zich op een aantal wapenfeiten:

  • Shared Services: implementeren minimaal 4 shared services. Begonnen met shared service inkoop.
  • Sportify: Rolbepaling en test-case multisporter waardig sportaanbod.
  • Data platform: Inventarisatie behoeften sportbonden op het gebied van data.
  • Innovation Playground: frontrunners en spotters. 

Bovenal heeft de cultuurverandering een centrale plek binnen de transitie in de sport. Het verhaal van NLsport wordt bij verschillende bonden en NOC*NSF uitgedragen, het transitieteam verbindt partijen die met vergelijkbare onderwerpen bezig zijn en we dagen de sportbonden en NOC*NSF uit op verschillende thema’s.

Transitieprojecten buiten NLsport

Buiten het transitieteam NLsport spelen zich ook verschillende transitiebewegingen af. Denk aan projecten als Kicks, multisport voor kinderen en de samenwerking tussen bonden in DeWeerelt van Sport en de Kelvinbaan. We zijn erg blij met die ontwikkelen en deze worden ook gedeeld via onze nieuwsbrief en Twitter. Heb je een mooi transitie-initiatief, laat het vooral weten! Kijk in de presentatie die onderaan deze pagina is toegevoegd welke mooie initiatieven al in de lucht zijn.

Op de hoogte blijven van de transitie in de sport

Via verschillende kanalen kan je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de transitie in de sport.

Ook komen we met veel plezier langs om het verhaal van NLsport verder of nogmaals toe te lichten.

Heb je vragen aan het team, stuur een mail naar transitieteam@nlsport.org