sdgjo335 Dag 21: Schenken en nalaten aan sport via Sport Daar Geef Je Om
sdgjo970

Dag 21: Schenken en nalaten aan sport via Sport Daar Geef Je Om

Regelmatig krijgt NOC*NSF vragen van mensen die de behoefte voelen iets goeds met hun geld te doen, om tijdens of na hun leven ergens in de sport aan bij te kunnen dragen. Met het project Sport Daar Geef Je Om voorzien de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), Eredivisie (samenwerkende Eredivisieclubs voetbal) en NOC*NSF sinds de zomer van 2014 in deze behoefte.

Volgens Gerben van Hardeveld, projectleider vanuit NOC*NSF, heeft het project al zijn eerste resultaten opgeleverd. “Dat varieert van een persoon die zijn vroegere sportclub met een periodieke schenking vijf jaar lang steunt tot iemand die zes jaar lang een specifieke topsporter op weg naar Tokio 2020 financieel wil helpen”.

Volgens Van Hardeveld heeft NOC*NSF contact met meerdere personen die mogelijkheden onderzoeken om via NOC*NSF de Nederlandse topsport te ondersteunen. “Daar zijn via NOC*NSF via een gift of een legaat twee mogelijkheden voor. Dat kan via een themafonds, waarbij het doel van tevoren is vastgelegd. Het is dan gegarandeerd dat de schenking of het nalatenschap aan dat doel wordt besteed, bijvoorbeeld aan talentontwikkeling, vergroten van de sportparticipatie of aan Olympische en Paralympische topsport”.

Een tweede optie is geven aan een Sportfonds op naam. “Dit is een fonds waarbij de schenker de naam en de doelen zelf kiest, maar dat NOC*NSF opzet, bestuurt en beheert. Mits deze doelstellingen binnen het beleid van NOC*NSF vallen.” Aan themafondsen is geen minimuminleg verbonden, voor een fonds op naam ligt de drempel op 50.000 euro. Aan beide fondsen zijn belastingvoordelen gekoppeld, omdat NOC*NSF de ANBI-status heeft.

Het Leo van der Kar-fonds is een voorbeeld van een bestaand fonds, dat in 1960 door Leo van der Kar werd opgericht om sporttalenten een zetje in de rug te geven via het volgen van een waardevolle buitenlandse stage. In de afgelopen ruim 50 jaar hebben ruim 1500 talenten, onder wie polsstokhoogspringer Rens Blom, turner Jeffrey Wammes, judoka Deborah Gravenstijn, tafeltennisster Bettine Vriesekoop, schaker Jan Timman een dergelijke stage gevolgd. 

Hoe effectief de campagne ‘Sport daar geef je om’ al is, valt moeilijk te zeggen, meent Van Hardeveld. “Het is geen korte termijn actie, maar heeft een lange adem nodig. Het is een nieuwe manier van denken: mensen moeten aan de gedachte wennen, sportclubs moeten ook zelf actief worden en een concreet doel verbinden aan een oproep om de club te steunen. En in het geval van schenking via een testament kan het effect pas jaren later zichtbaar zijn. Maar als het goed is gaan de eerste resultaten een olievlekwerking krijgen.”

Er heeft inmiddels een nulmeting plaatsgevonden, als onderdeel van het jaarlijkse onderzoek van de Vrije Universiteit, Geven in Nederland. Daaruit moet nu voor het eerst ook blijken hoeveel er in 2014 aan sport geschonken is. En dat hopelijk de komende jaren laat zien dat de sport een nieuwe inkomensbron heeft weten aan te boren.

Meer informatie via:
- www.nocnsf.nl/gevenaansport
- www.sportdaargeefjeom.nl
Deel dit via: