Geschikte materialen

Sportmaterialen zijn belangrijke benodigdheden om te sporten. Vaak is in eerste instantie specifiek aangepast materiaal niet nodig. Wees creatief met gebruik van bestaande materialen van de sportclub. Mocht je toch structureel aangepaste materialen nodig hebben dan zijn er onderstaande mogelijkheden:

- Wheels2Sport is bedoeld voor iedereen met een mobiliteitsbeperking, die, om te kunnen sporten, is aangewezen op een rolstoel of handbike. Op dit moment is Wheels2sport beschikbaar voor inwoners van de provincie Noord-Holland. Wheels2sport heeft de ambitie om in de toekomst landelijk te opereren.
www.fondsgehandicaptensport.nl/wheels2sport

- Veel sportbonden hebben materiaal dat bij club neergezet wordt of in bruikleen aan sporters wordt meegegeven. Daarnaast hebben sommige sportbonden zelf materiaal in bezit om clinics te kunnen geven.
Voor diverse lesmethodes of materiaal om training te kunnen geven kun je in veel gevallen ook bij de sportbond terecht.

- Regelingen om sportmateriaal als sporter aan te schaffen zijn per gemeente verschillend. Vraag er dus naar bij je gemeente.

- Veel fondsen ondersteunen het aanpassen van accommodaties zodat ook mensen met een beperking kunnen sporten. Kijk op de totale lijst van fondsen.
Deel dit via: