Stap 3. Maak een analyse van je eigen sportclub

header_stap3
Door een analyse te maken van zaken die binnen je club belangrijk zijn of misschien al geregeld zijn, wordt het voor de commissie duidelijker hoe het plan ingericht kan worden. Vragen die daarbij kunnen helpen, zijn:

1. Op welke doelgroep wil je je als club richten? Denk aan type beperking of leeftijd van de doelgroep. Je kunt het zo breed of specifiek maken als je zelf wilt.

2. Heeft de club al leden die binnen de doelgroep vallen en wat zijn de ervaringen?

3. Wil de club de aangepaste sport aanbieden in gemengde teams (van sporters met en zonder beperking) of G-teams? Aan hoeveel teams wordt gedacht?

4. Is de club voor je doelgroep toegankelijk qua ligging, gebouw en/of sportveld? Moet de club aanpassingen doen aan de accommodatie? Denk hierbij niet alleen aan rolstoeltoegankelijkheid, maar ook aan toegankelijkheid voor andere beperkingen. De doelgroep kan je daar zelf ook over informeren.

5. Is er voldoende (aangepast) materiaal en voldoende beschikbaarheid over velden, zaal of badwater?

6. Zijn er mensen binnen de club (leden/ouders) die affiniteit hebben met de doelgroep? Zijn zij bereid om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de plannen? Kan er in de toekomst ook op hen gerekend worden?

7. Moet de club trainers/coaches aantrekken, ondersteunen of bijscholen?

8. Is er in de huidige verenigingsactiviteiten rekening gehouden met mensen de doelgroep? Moet er bijvoorbeeld nagedacht worden over aanpassingen in bepaalde feest- of andere clubactiviteiten zodat ook de sporters met een beperking daaraan deel kunnen nemen?

Klik hier voor de volledige checklist die binnen het project Samen Sporten door jongeren gebruikt werd om hun sportclub te testen.
Deel dit via: