1. Maak enthousiast

thumb_stap1

4. Bind partners

thumb_stap4

7. Maak het bekend en deel

thumb_stap7

2. Stel werkgroep samen

thumb_stap2

5. Maak plan en begroting

thumb_stap5

8. Leg vast en evalueer

thumb_stap8

3. Maak een analyse

thumb_stap3

6. Voer het plan uit

thumb_stap6