Deskundigheid bestuur en commissieleden

Om sport voor mensen met een beperking in te bedden binnen de sportclub is een breed gedragen organisatie essentieel. Stel daarom een commissie ‘aangepast sporten’ aan die verantwoordelijk is voor de organisatie van het sportaanbod voor personen met beperking. Ook is deze groep verantwoordelijk voor de communicatie erover, zowel binnen de club als naar buiten toe. Om ervoor te zorgen dat het sporten voor personen met beperking deel uitmaakt van de club en niet een ‘clubje op zichzelf’’ wordt, is het belangrijk dat een algemeen bestuurslid plaatsneemt in de commissie.

Hoe kan het bestuur en de commissie ondersteund worden? Zie onderstaande tips:

- Laat je ondersteunen door een regiocoördinator aangepast sporten, en/of een medewerker van een sportbond. Hij of zij kan meedenken in de meest geschikte structuur en tevens de deskundigheid vergroten.

- Volg bijscholingen die door NOC*NSF georganiseerd worden

- Een goed functionerende sportclub is te herkennen aan een ‘kloppend hart’. Het bestuur van de sportclub, aangevuld met commissies en actieve leden en betrokkenen vormen gezamenlijk dit kloppend hart.

- Sportclubs waarvan het kloppend hart zorgt dat de ‘gouden driehoek’ van aanbod-kader-accommodatie continu in balans is en waar de sociale samenhang groot is, slagen er als geen ander in om bestaande leden en sporters langdurig aan zich te binden.

- De module ‘Besturen met een visie - de basis’ is bedoeld voor verenigingen die onvoldoende basis hebben om met één van de activiteiten in het kader van ‘Naar een veiliger sportklimaat’ aan de slag te gaan. De module is bedoeld als opstap naar de kernmodule Sportief Besturen.

- De workshop Sportief Besturen is de basis voor de manier waarop leden van de vereniging met elkaar omgaan, hoe gasten en tegenstanders worden verwelkomd, hoe ouders langs de lijn staan, etc. Meer informatie op: www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/bestuurders

- In zes regio’s worden ‘Lerende Netwerken’ georganiseerd. Het doel van deze regionale bijeenkomsten is het samenbrengen van mensen en organisaties die zich bezighouden met de Sportimpuls van het landelijke programma Sport en Bewegen in de Buurt. Naast gemeenten worden organisaties uit de sector zorg & welzijn, sportverenigingen, buitenschoolse opvang, bedrijfsleven en onderwijs uitgenodigd.
www.sportindebuurt.nl
Deel dit via: