Overeenkomsten

Toelichting Overeenkomsten Olympische Spelen Rio 2016 voor TeamNL
Van 5 tot en met 21 augustus 2016 vinden in Rio de Janeiro de Olympische Spelen (OS) plaats. Voor diegenen die straks op de OS namens Nederland uitkomen gelden een aantal rechten en plichten. Voor het grootste deel komen die voort uit door IOC bepaalde regelgeving, o.a. vastgelegd in het Olympic Charter, aangevuld met regels die NOC*NSF stelt. De rechten en plichten zijn vastgelegd in de Overeenkomsten Olympische Spelen Rio 2016 die NOC*NSF afsluit met de sportbonden, topsporters en begeleiders.

Belangrijk is dat iedereen tijdig op de hoogte is van wat wel en niet mag in aanloop, tijdens en na afloop van de OS. In de Overeenkomsten wordt dit in een aantal hoofdstukken toegelicht. Het gaat om onderwerpen als doping, medische zaken, reis en verblijf, maar ook bijvoorbeeld verzekeringen en commerciële regels. In drie bijlagen wordt respectievelijk (1) een samenvatting gegeven van de belangrijkste IOC-regels, (2) duidelijk omschreven waaraan de sportieve kleding moet voldoen en (3) wordt aangegeven wanneer voor, tijdens en na afloop van de OS welke kleding moet worden gedragen.

De Overeenkomsten voor de OS zijn tot stand gekomen na diverse overleggen met de betrokken zomer- en wintersportbonden, NOC*NSF Atletencommissie, vakbond NL Sporter, een aantal zaakwaarnemers en inhoudelijk deskundigen. Via het accreditatiesysteem “mijn gegevens” ondertekenen de topsporters en begeleiders de overeenkomst digitaal en kan een digitale versie van de overeenkomsten worden opgeslagen.

Meer informatie:
Voor meer informatie over de overeenkomsten kan de topsporter of begeleider terecht bij zijn contactpersoon bij de bond of bij NOC*NSF (Hanneke van den Pol: hanneke.vandenpol@nocnsf.nl).  

Downloads (pdf):
- Overeenkomst Olympische Spelen Rio 2016 Topsporter
Overeenkomst Olympische Spelen Rio 2016 Begeleider
Overeenkomst Olympische Spelen Rio 2016 Bond
Overeenkomst Olympische Spelen Rio 2016, Bijlage 1 Regels IOC
Overeenkomst Olympische Spelen Rio 2016, Bijlage 2 Richtlijnen Wedstrijdkleding
Overeenkomst Olympische Spelen Rio 2016, Bijlage 3 Kledingprotocol
NOC*NSF Marketingrichtlijnen OS en PS 2016-2020
1. Voor de meest recente versie van het Olympic Charter verwijzen we naar www.olympic.org.