Registratiereglement KISS

Op 16 november 2010 heeft de Algemene Vergadering ingestemd met het Registratiereglement KISS.

Doel van het project ‘Kennis- en Informatiesysteem voor de Sport’ (KISS) is het ontwikkelen en beheren van een betrouwbaar en valide kennis- en informatiesysteem, dat het inzicht van bonden en NOC*NSF systematisch en structureel verhoogt, waardoor beter onderbouwde besluiten met betrekking tot topsport, een leven lang sporten en brancheontwikkeling kunnen worden genomen.

De eerste fase van KISS betreft het verzamelen, verwerken en beschikbaar stellen van informatie rondom het onderwerp Leden. Voor de juridische verankering van het verzamelen van ledengegevens is het Registratiereglement KISS noodzakelijk.

>> Download hier het Registratiereglement KISS (pdf)