Innovatie (Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden)

proeftuinen-wijk300
In 2006-2011 heeft NOC*NSF samen met sportbonden, verenigingen, gemeenten en lokale partners gewerkt aan het programma Nieuwe Sportmogelijkheden (geïnitieerd door VWS). In 22 proeftuinen hebben sportverenigingen geëxperimenteerd met innovatief sportaanbod.

>>Bekijk de eindpresentatie voor de bereikte resultaten van de proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden, ter inspiratie voor uw eigen initiatief.

>>Lees de Sport&Kennis-publicaties, deel 1 en deel 2 'Vernieuwen. Binden. Inspireren', voor alle inhoudelijke ervaringen die zijn opgedaan met innovatie in de proeftuinen.

>> Ga naar www.nocnsf.nl/inspiratiegroothandel voor de digitale groothandel met alle do’s and dont’s inclusief praktische tools.

>> Raadpleeg het overzicht 22 proeftuinen voor info per proeftuin en om eventueel contact op te nemen. De proeftuinen zijn als project weliswaar afgerond, maar het merendeel is als aanbieder of samenwerkingsverband nog steeds actief met (nieuw) sportaanbod.

Voor extra suggesties over sportvernieuwing bij sportverenigingen, kunt u terecht op stappenplan sportvernieuwing.
45plus-voetbal
 De proeftuinen hebben een schat aan kennis en ervaringen opgeleverd. Per proeftuin zijn wel drie tot tien nieuwe suggesties beschikbaar, die ook voor andere verenigingen geschikt zijn. Dit levert in totaal zo’n tweehonderd ‘stories’ op die de moeite waard zijn om te delen.

'Stories' over volledig nieuwe concepten zoals de Schoolsportvereniging (kinderen krijgen training van verenigingen bij school en worden lid van schoolsportvereniging) of Guppiesport (nieuw gymnastiekaanbod met speelse materialen voor jonge kinderen).

Anderzijds zijn er veel goede tips, bijvoorbeeld over nieuwe samenwerking (zoals welzijnswerk), betrekken van doelgroep, inzet nieuwe media, benutten sportaccommodatie. Een greep uit de thema’s:
  • aanbieden van nieuwe sportvormen: laagdrempelig en aantrekkelijk
  • klantgerichtheid: gerichte promotie, voor specifieke doelgroepen
  • organiseren van vernieuwing: ondernemerszin, lef en creativiteit
  • binden van sporters en leden (aan de vereniging)
  • samenwerken met lokale partners: let op ‘span of control’
  • invulling geven aan maatschappelijke doelen
  • professionaliseren van organisatie en kader

We nodigen u uit om deze kennis te benutten voor uw eigen initiatief om sportparticipatie te verhogen of om sportaanbieders te inspireren en adviseren in hun innovatief proces.