Rapportage Sport

De Rapportage Sport 2014 is de vijfde in een reeks. Eerdere edities verschenen in 2003, 2006, 2008 en 2010. De Rapportage sport wordt opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS

Enkele conclusies uit dit rapport zijn:

  • Het aandeel Nederlanders dat wekelijks aan sport doet, is de afgelopen 10 jaar licht gestegen (van 52% naar 56% in 2013). Tweederde van de Nederlanders beweegt voldoende
  • Steeds vaker sporten mensen alleen of in zelf georganiseerde groepjes. Tegelijkertijd is het lidmaatschap van sportverenigingen tot en met 2013 stabiel gebleven.
  • Het overgrote deel van de Nederlanders (87%) blijkt tevreden met het sport- en beweegaanbod in de buurt. Maar er is verschil tussen het oordeel vanuit wijken met een goede leefbaarheid en wijken waar dat minder is. En in die laatste wijken wordt ook minder gesport.
  • Elf procent van de Nederlanders is maandelijks actief als sportvrijwilliger en 23 procent bezoekt sportwedstrijden of -evenementen. Dit aandeel neemt niet toe, maar ook niet af.
  • de overheidsbijdrage blijft van groot belang voor sportsector. De overheid (rijk, provincies en gemeenten) gaf in 2012 netto ruim 1,2 miljard euro uit aan sport, waarvan het merendeel door gemeenten aan de exploitatie van sportaccommodaties werd besteed. Dit bedrag is stabiel sinds 2010.

Bijlage:
- Rapportage Sport 2014