NWO Onderzoeksprogramma Sport 2013-2016

Het nieuwe onderzoeksprogramma Sport is ontwikkeld om het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van sport te versterken en duurzame kennis ten behoeve van beleid en praktijk op te bouwen.

Hoe zorgt een zwemmer voor minimale weerstand van het water, zodat goud dichter bij komt? Helpt sporten jongeren met een chronische ziekte? En gaan scholieren die aan sport doen op school ook beter presteren? Binnen het onderzoeksprogramma Sport starten dit jaar 23 nieuwe onderzoeken, om antwoord te geven op deze en andere vragen én om het sportonderzoek in Nederland naar een hoger plan te tillen. De projecten worden uitgevoerd door onderzoekers verbonden aan universiteiten en hogescholen, in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties en bedrijven. De resultaten zijn direct toepasbaar in de praktijk.

Financiering
Voor het onderzoeksprogramma Sport is in totaal 9,75 miljoen euro beschikbaar. Het programma wordt uitgevoerd door technologiestichting STW, NWO-gebied Geesteswetenschappen en ZonMw. Opdrachtgevers zijn het ministerie van VWS en NOC*NSF in samenwerking met Stichting Innovatie Alliantie.

Wetenschap en praktijk trekken samen op
Om het sportonderzoek in Nederland vooruit te helpen, is het van belang dat wetenschap en praktijk samen optrekken; dit vormt dan ook een voorwaarde voor financiering binnen dit nieuwe programma.

Deze samenwerking krijgt vorm binnen de volgende drie terreinen:

  • Presteren: gericht op het optimaliseren van (top)sportprestaties en bevorderen van innovaties
  • Meedoen: focus op sportparticipatie en de betekenis daarvan voor de samenleving
  • Vitaal: gericht op het bevorderen van vitaliteit en gezondheid door sportief bewegen

Doel
Doel van het programma is om de kennis over deze drie inhoudsgebieden te vergroten en de ontwikkelde kennis in te zetten voor beleid en praktijk. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de kennisagenda Sport 2011-2016 en het Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016.

Meer informatie over het onderzoeksprogramma Sport en de gehonoreerde projecten kunt u vinden op de website van ZonMw: www.zonmw.nl/sport.  

Contact persoon binnen NOC*NSF nicolette.vanveldhoven@nocnsf.nl.