Onderzoek

NOC*NSF speelt al geruime tijd een stimulerende rol bij (wetenschappelijk) sportonderzoek. Zo zijn we betrokken geweest bij het instellen van bijzondere leerstoelen en verlenen we medewerking aan onderzoek dat door derden wordt uitgevoerd, of geven we hier opdracht toe.

Met de ambitieuze doelstellingen voor de Sportagenda 2016 is ook het (wetenschappelijk) sportonderzoek erkend als belangrijke pijler om de doelstellingen te behalen. Alleen op grond van kennis kunnen verbeteringen tot stand gebracht worden!

Binnen NOC*NSF wordt hierbij als volgt ingestoken: