do 22 okt 2015
Onderhoud sportvelden en recreatieterreinen met steeds minder bestrijdingsmiddelen

Green Deal2 300x200Willem Zelsmann (NGF) en André Bolhuis (NOC*NSF)
ARNHEM - Het gebruik van bestrijdingsmiddelen op sport- en recreatieterreinen buiten de landbouwsector moet sterk worden verminderd. Sportbonden, terreinbeheerders en andere organisaties hebben hierover afspraken gemaakt. Met de ondertekening van twee Green Deals voor de sport- en de recreatiesector zetten ze in op minder schadelijke vormen van terreinonderhoud zoals onkruidbestrijding en gaan ze ervaringen hierover met elkaar te delen.

Vanaf 2016 wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen verboden op een harde ondergrond, zoals trottoirs straten en pleinen. Hiermee wordt voorkomen dat er onnodig schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen en zo naar het oppervlaktewater wegspoelen. Eind 2017 wordt dit verbod uitgebreid naar onverharde terreinen. Onder meer sportvelden en recreatieterreinen blijven echter nog uitgezonderd van dit verbod, omdat het hier niet goed mogelijk is om het onderhoud volledig zonder bestaande middelen te doen. Maar ook hier moet het gebruik worden teruggebracht.

De betrokken partijen willen meewerken aan het afbouwen van hun bestrijdingsmiddelengebruik. Met het sluiten van de Green Deals wordt er ingezet op alternatieven voor bestrijdingsmiddelen. Zij werken samen om goede voorbeelden te verzamelen en met innovatie knelpunten op te lossen. Op korte termijn wordt er ook met producenten en met verkooppunten zoals tuincentra afspraken gemaakt over het toepassen van alternatieve middelen door tuinbezitters.

NOC*NSF-voorzitter André Bolhuis, die namens de sport de Green Deal ondertekende: “Met het ondertekenen van deze Green Deal laat de sportsector zien graag te willen bijdragen aan de verbetering van het milieu en dan met name de waterkwaliteit. De Green Deal geeft ons de ruimte in de komende jaren te ontdekken op welke manieren we dit het beste kunnen doen, zonder te hoeven inboeten op de kwaliteit en veiligheid van de prachtige sportvelden en golfbanen die Nederland rijk is. Vervolgens is het van belang dat onze duizenden vrijwilligers die nieuwe, milieuvriendelijke vormen van beheer goed kunnen toepassen.”
Green Deal Onderhoud sportvelden en recreatieterreinen met steeds minder bestrijdingsmiddelen Green Deal2 332x269
Deel dit via: