Richtsnoer integriteitsverleden

De Algemene Vergadering van NOC*NSF stemde op 21 november 2016 in met het ‘richtsnoer integriteitsverleden’, dat werd opgesteld op initiatief van de stuurgroep Sport en Integriteit. Om het vertrouwen in de sport te handhaven beschrijft deze notitie hoe in Nederland om zou kunnen worden gegaan met niet integer gedrag van topsporters, bestuurders, scheidsrechters, coaches en trainers uit het verleden. Die krijgen hiermee het signaal dat ze altijd het risico lopen met dit gedrag en de consequenties ervan geconfronteerd te worden. Het richtsnoer vormt een eerste stap en dient over twee jaar te worden geëvalueerd. 

>> Klik hier voor het richtsnoer