branche

De Sportagenda is tot 2012 de leidraad voor ontwikkelingen binnen de georganiseerde sport.

20

Sportagenda 2012

Sport groeit!
Sport. Machtig om te doen en prachtig om naar te kijken. Nederland wil dan ook graag een sportland zijn. Veel en steeds meer mensen zijn sportief actief. Topsporters presteren internationaal al jarenlang op hoog niveau. Zowel vanuit de overheid als vanuit de samenleving wordt de maatschappelijke en intrinsieke waarde van sport onderkend. En de droom om Nederland Sportland in 2016 op een Olympisch niveau te brengen krijgt steeds meer draagvlak. Zowel binnen de sport, de overheid als ook het bedrijfsleven.

De Sportagenda is tot 2012 de leidraad voor ontwikkelingen binnen de georganiseerde sport. De Sportagenda 2012 is door 73 sportbonden en NOC*NSF opgesteld en beschrijft de eigen koers van de sport. In de Sportagenda en het bijbehorende uitvoeringsprogramma zijn de ambities en speerpunten voor de periode 2009 - 2012 uitgewerkt.

De georganiseerde sport wil verder groeien en ontwikkelen. Sport zet tot 2012 in op:

I. Meer mensen sporten een leven lang
II. Nederland bij de top-10 van de wereld
III. Bonden ontwikkelen en verzilveren kansen

Om de Sportagenda ambities te realiseren is het noodzakelijk dat de inzet van collectieve programma's en middelen maximaal aansluit bij de prioriteiten van bonden.

Om dit te bereiken wordt veel aandacht besteed aan:

A. Maatwerk & segmentatie
B. Gerichte inzet collectieve gelden

>> Klik hier voor het totale document van de Sportagenda 2012, Sport Groeit (pdf)

>> Klik hier voor het Realisatieplan (pdf)