Nederlandse Volleybal Bond: Beachvolleybal

beachvolley
Beachvolleybal is een jonge Olympische sport die juist in de zomermaanden - als de meeste balsporten stilliggen - wordt gespeeld. De periode in het jaar, het aansprekende imago en het lage aantal blessures maakt beachvolleybal aantrekkelijk voor diverse doelgroepen.

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals beachvolleybal promotieclinics, workshops en ondersteuning bij het opstarten van een beachvolleybalvereniging. Doel is zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met deze relatief nieuwe tak van sport. Na deze kennismaking worden verschillende wedstrijdvormen en competities opgezet. Ook wordt ondersteuning verleend bij het aanleggen van beachvolleybalaccommodaties.

De bestaande zaalvolleybalverenigingen vormen de kurk waarop het concept drijft. Zij zijn de partijen die in samenwerking met NeVoBo en gemeenten zorgen voor de aanleg en bezetting van beach-accommodaties. Zij organiseren trainingen, evenementen en interne competities.

Doelgroep (leeftijd)
Te-weinig-actieven van 4-45 jaar, die in de zomermaanden niet of nauwelijks sporten. Mensen die lid zijn van een sportvereniging, doen in de zomermaanden weinig aan sport. Door hen te activeren deel te nemen aan beachvolleybalactiviteiten, zijn ze het jaar actief en voldoen ze op jaarbasis aan de beweegnorm. Dankzij de vrijblijvende organisatievorm is beachvolleybal eveneens aantrekkelijk voor mensen die in het verleden wel gesport hebben, maar die vanwege andere verplichtingen niet meer deelnemen aan een sport binnen verenigingsverband.

Continuering sportdeelname
Continuering van sportaanbod is zeer belangrijk voor de Nevobo. Binnen verschillende projecten is de doorstroming van de activiteit een belangrijke voorwaarde om beachvolleybal in deze vorm aan te bieden. Volleybalconsulenten en verenigingsondersteuners zoeken binnen het netwerk van de bond naar partners en verenigingen die deze doorstroom kunnen bewerkstelligen.

Tijdens activiteiten worden de beachvolleyballers in contact gebracht met deze verenigingen. Hierbij spelen de regionale afdelingen van de Nevobo een actieve en ondersteunende rol. Sinds 2009 kent de Nevobo een apart beachlidmaatschap. Hierdoor worden de beachvolleyballeden losgekoppeld van de indoor leden, waardoor meer
differentiatie in het ledenbestand ontstaat.

Rolverdeling bond-gemeente-vereniging-andere partner
De Nevobo zoekt naar wegen binnen het netwerk van een gemeente. Verenigingen,
sportraden, sportbedrijven of andere instellingen die contacten en netwerken binnen het onderwijs of andere doelgroepen hebben, worden ingeschakeld. De rol van de gemeente is doorverwijzend. Tijdens de activiteiten participeren de lokale verenigingen actief in de projecten. De Nevobo zorgt voor opgeleide docenten en opleiders, de verenigingen en het onderwijs leveren hand- en spandiensten tijdens de activiteiten.

Kosten voor gemeenten
Voor elke gemeente biedt de Nevobo passend aanbod. Er wordt maatwerk geleverd, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang van de gemeente, de doelgroep, aanwezige kennis en bestaande initiatieven waarop kan worden aangesloten.

Een voorbeeld van een interventie
Jaar 1 bestaande uit o.a. deelname aan VT2 beachcursus, clubcursus, twee workshops, scholenclinics, volwassenen clinics, organisatie toernooien, promotiemateriaal.
Prijs: € 5.000,- exclusief coördinatiekosten

Jaar 2 en 3 bestaande uit o.a. scholenclinics, volwassenen clinic, promotiemateriaal,
organisatie toernooien, workshop.
Prijs per jaar: € 1.150,- exclusief coördinatiekosten
Totale kosten € 7.300,- exclusief coördinatiekosten*

*coördinatiekosten zijn kosten die in rekening worden gebracht (in onderling overleg), als de Nevobo actief en eenzijdig verantwoordelijk is voor het benaderen van de doelgroep(en) binnen de gemeente.

Mogelijkheden tot maatwerk
Binnen de verschillende interventies zijn aanpassingen op maat mogelijk. Ook is het mogelijk om slechts delen van de interventies aan te bieden. Informatie hierover wordt verstrekt door de regionale volleybalconsulent of Rik Eisma.

Contactgegevens Nevobo
Rik Eisma
030-7513600
rik.eisma@nevobo.nl  
www.beachvolleybal.nl  
www.volleybal.nl