Overeenkomsten

Toelichting Overeenkomsten European Games Minsk 2019 voor TeamNL

Van 14 tot en met 30 juni 2019 vinden in Minsk, Wit-Rusland, de European Games (EG) plaats. Voor diegenen die straks op de EG namens Nederland uitkomen gelden een aantal rechten en plichten. Voor het grootste deel komen die voort uit door IOC (en EOC) bepaalde regelgeving, o.a. vastgelegd in het Olympic Charter, aangevuld met regels die NOC*NSF stelt. De rechten en plichten zijn vastgelegd in de Overeenkomsten European Games Minsk 2019 die NOC*NSF afsluit met de sportbonden, topsporters en begeleiders.

Belangrijk is dat iedereen tijdig op de hoogte is van wat wel en niet mag in aanloop, tijdens en na afloop van de EG. In de Overeenkomsten wordt dit in een aantal hoofdstukken toegelicht. Het gaat om onderwerpen als doping, medische zaken, reis en verblijf, maar ook bijvoorbeeld verzekeringen en commerciële regels. In drie bijlagen wordt respectievelijk (1) een samenvatting gegeven van de belangrijkste IOC-regels, (2) duidelijk omschreven waaraan de sportieve kleding moet voldoen en (3) wordt aangegeven wanneer voor, tijdens en na afloop van de EG welke kleding moet worden gedragen.

De Overeenkomsten voor de EG zijn gebaseerd op de Overeenkomst PyeongChang 2018, die tot stand gekomen is na diverse overleggen met de betrokken zomer- en wintersportbonden, NOC*NSF Atletencommissie, vakbond NL Sporter, een aantal zaakwaarnemers en inhoudelijk deskundigen.

Meer informatie:

Voor meer informatie over de overeenkomsten kan de topsporter of begeleider terecht bij zijn contactpersoon bij de sportbond of bij NOC*NSF (Hanneke van den Pol: hanneke.vandenpol@nocnsf.nl).

Downloads (pdf):


Voor de meest recente versie van het Olympic Charter verwijzen we naar www.olympic.org