Kwalificatie-eisen Jeugd Olympische Spelen Lillehammer 2016

Hiernaast tref je de internationaal vastgestelde kwalificatie-eisen aan voor de Jeugd Olympische Spelen van Lillehammer 2016 voor de sporten waarop potentiële Nederlandse deelnemers zijn. In deze documenten staan de leeftijden van sporters die kunnen deelnemen, de internationaal geldende kwalificatieperiode en – evenementen en het maximaal aantal sporters dat per land kan uitkomen.

Voor wat het uitzenden van sporters betreft, hanteert NOC*NSF geen aanvullende normen en limieten. De belangrijkste reden hiervoor is dat de Jeugd Olympische Spelen een erg beperkt aantal deelnemers per discipline kent. Daarom zijn de internationale criteria zodanig strikt opgesteld, dat ze voldoende prestatieniveau borgen.

In verschillende takken van sport gebeurt de internationale kwalificatie niet op naam, maar op land. In die gevallen moet de sportbond een intern selectiereglement opstellen. Een interne selectie past de sportbond ook toe wanneer de bond meer sporters heeft die voor uitzending naar de Jeugd Olympische Spelen in aanmerking komen dan dat internationaal is toegestaan.