Overeenkomsten

Toelichting Overeenkomsten EYOF Erzurum 2017

Van 11 tot en met 18 februari 2017 vindt in Erzurum het European Youth Olympic Festival (EYOF)  plaats. Voor diegenen die straks op het EYOF namens Nederland uitkomen gelden een aantal rechten en plichten. Voor het grootste deel komen die voort uit door IOC en EOC bepaalde regelgeving, o.a. vastgelegd in het Olympic Charter en het EYOF Charter, aangevuld met regels die NOC*NSF stelt. De rechten en plichten zijn vastgelegd in de Overeenkomsten EYOF Erzurum 2017 die NOC*NSF afsluit met de sportbonden, topsporters en begeleiders.

Belangrijk is dat iedereen tijdig op de hoogte is van wat wel en niet mag in aanloop, tijdens en na afloop van het EYOF. In de Overeenkomsten wordt dit in een aantal hoofdstukken toegelicht. Het gaat om onderwerpen als doping, medische zaken, reis en verblijf, maar ook bijvoorbeeld verzekeringen en commerciële regels. In drie bijlagen wordt respectievelijk (2) een samenvatting gegeven van de belangrijkste IOC-regels, (3) duidelijk omschreven waaraan de sportieve kleding moet voldoen en (4) wordt aangegeven wanneer voor, tijdens en na afloop van de OS welke kleding moet worden gedragen. Bijlage 1 is het zogenaamde Eligibility Conditions Form.

De Overeenkomsten voor het EYOF zijn gebaseerd op de Overeenkomsten Olympische Spelen Rio 2016, die tot stand zijn gekomen na diverse overleggen met de betrokken zomer- en wintersportbonden, NOC*NSF Atletencommissie, vakbond NL Sporter, een aantal zaakwaarnemers en inhoudelijk deskundigen.

Meer informatie:
Voor meer informatie over de overeenkomsten kan de topsporter of begeleider terecht bij zijn contactpersoon bij de bond of bij NOC*NSF (Hanneke van den Pol: hanneke.vandenpol@nocnsf.nl). 

Downloads (pdf):

- Overeenkomst EYOF Erzurum 2017 Topsporter
- Overeenkomst EYOF Erzurum 2017 Begeleider
- Overeenkomst EYOF Erzurum 2017 Sportbond
- Overeenkomst EYOF Erzurum 2017, Bijlage 1 Verklaring Organisatiecomité
- Overeenkomst EYOF Erzurum 2017, Bijlage 2 Regels IOC
- Overeenkomst EYOF Erzurum 2017, Bijlage 3 Richtlijnen wedstrijdkleding
- Overeenkomst EYOF Erzurum 2017, Bijlage 4 Kledingprotocol
- NOCNSF Marketingrichtlijnen OS en PS 2016-2020
- EYOF Charter