do 14 sep 2017
Een bijzonder sportseizoen: een nieuw kabinet, Spelen en gemeenteraadsverkiezingen…

Stembureau Den Haag 332x269

Er staat ons heel wat te wachten dit sportseizoen, en niet alleen op sportgebied. Natuurlijk, een Olympische en Paralympische winter staat altijd garant voor mooie Nederlandse sport. In de komende maanden wordt echter ook bepaald hoe het politieke speelveld er voor de komende vier jaar uit gaat zien. En dat zowel op landelijk als lokaal niveau. Als we de berichten moeten geloven, en waarom zouden we dat niet doen, zal er kort na Prinsjesdag 2017 een nieuw kabinet worden gepresenteerd. We zijn erg benieuwd naar de sportparagraaf van het regeerakkoord.

Wat deze winter uniek maakt, is dat er bijna parallel aan de wisseling van de wacht op landelijk niveau, in maart 2018 verkiezingen plaatsvinden voor de gemeenteraden van iets meer dan 370 gemeenten. Overal in het land worden lokale verkiezingsprogramma’s gemaakt en lijsten met kandidaten opgesteld. Voor de Nederlandse sport worden dit belangrijke verkiezingen. De gemeenten zijn in Nederland de grootste sponsors van de sport. Jaarlijks geven zij meer dan één miljard uit aan vooral het in stand houden van sportaccommodaties. Zonder de lokale inzet van veel wethouders en gemeenteraadsleden, zou ons unieke fijnmazige netwerk van meer dan 25.000 sportverenigingen er lang niet zo goed voorstaan als dat nu het geval is.

Zou mooi zijn als de komende periode de gemeenten een bredere samenwerking met de sport gaan zoeken. Met sport valt veel te winnen. Sport zorgt voor verbroedering, tolerantie en inspiratie. Sport kan buurten veiliger maken, voor betere prestaties op school zorgen en obesitas helpen voorkomen. Belangrijke verkiezingen dus!

Deze dagen kwam uit wetenschappelijke hoek een stevige waarschuwing. Bij onveranderd beleid zouden we in 2030 wel eens voor flinke uitdagingen kunnen komen te staan, zo stelden SCP en RIVM gezamenlijk in de ‘Sport Toekomstverkenning: uitdagingen voor de sport’. De kans is volgens de onderzoekers groot dat top- en breedtesport verder uit elkaar groeien, voldoende lichaamsbeweging lijkt ook in 2030 nog steeds niet vanzelfsprekend en de klassieke sportverenigingen komen door minder leden en vrijwilligers onder druk te staan. De onderzoekers constateren echter ook dat moderne sportverenigingen goed zijn voor het bevorderen van sociale participatie en gezondheid. 

Deze toekomstverkenning komt geen minuut te vroeg. Het nieuwe kabinet kan er zijn voordeel mee doen en de debatten voor de gemeenteraadsverkiezingen moeten nog op gang komen. Ik kijk overigens erg uit naar deze debatten. Samen met de lokale sport gaan we in de debatten sport hoog op de lokale politieke agenda zetten. Dit doen wij samen met het Sportcampagneteam NL. Een mooie samenwerking van sportbonden, Vereniging Sport en Gemeenten, Sportkracht12 en NOC*NSF met medewerking van Kenniscentrum Sport en het Mulier Instituut.

In veel gemeenten is al een lokaal Sportcampagne Team opgericht dat met de lokale sportorganisaties campagneacties op gaat zetten om sport onder de aandacht te brengen van de politiek. Nu voor de verkiezingen, maar zeker ook in de periode van collegevorming daarna!

Je kan je nog steeds voor zo’n campagneteam aanmelden via het overzicht op www.nocnsf.nl/gr2018. Alle hulp is welkom en je hebt gegarandeerd een paar mooie bijeenkomsten met de lokale sport en de lokale politieke partijen.

Ik wens de sport een mooi en politiek gezien vruchtbaar winterseizoen 2017/2018 toe!

Gerard Dielessen

Algemeen directeur NOC*NSF

Lees hier eerdere blogs van gerard Dielessen.

NOC*NSF

Een bijzonder sportseizoen: een nieuw kabinet, Spelen en gemeenteraadsverkiezingen…

Stembureau Den Haag 332x269
Deel dit via: