Bedrijfssport

Bedrijfssport is een aanbod van de georganiseerde sport en biedt sportprogramma's en bedrijfscompetities aan voor bedrijven en organisaties. Bedrijfssport richt zich op het reduceren van het ziekteverzuim, het verbeteren van het welzijn van de medewerkers en verlaagt de drempels voor tijd en kosten die redenen kunnen zijn om niet aan sport te doen. Op een leuke, actieve, ontspannende en gezonde manier samen onder professionele begeleiding sporten bevordert de collegialiteit, gezelligheid, gezondheid en productiviteit. 

Sport & Zaken biedt het bedrijfssportaanbod van sportbonden actief aan het Nederlands bedrijfsleven aan.
Handboek ‘Bedrijfssport voor verenigingen’.

Dit gratis online handboek helpt sportverenigingen stap voor stap om sportprogramma’s te organiseren voor bedrijven bij hen in de buurt. Het online handboek biedt sportverenigingen een praktisch zes-stappenplan met alle do’s en don’ts én twee case beschrijvingen. Het doel van het handboek is dat méér sportverenigingen in Nederland bedrijfssport aanbieden, waardoor uiteindelijk meer mensen kunnen sporten.

Kennis delen over bedrijfssport
Voor sportverenigingen is het lokale bedrijfsleven een interessante doelgroep. Niet alleen als sponsor, maar ook als afnemer. Steeds meer bedrijven bieden hun personeel immers een sportprogramma en ze organiseren dit het liefst dichtbij kantoor.

Uit een inventarisatie van Sport & Zaken in opdracht van NOC*NSF in november 2012 bleek echter dat de meeste sportverenigingen niet weten hoe ze bedrijfssport moeten organiseren. Dit handboek, waarin de kennis en ervaring van NOC*NSF en Sport & Zaken is gebundeld, moet uitkomst bieden.

Peet Mercus van NOC*NSF: "Sportbonden bieden al bedrijfssport, Sport & Zaken zorgt voor de match tussen sport en bedrijfsleven met een uitgebreide menukaart (bedrijfs)sportaanbod. We merken dat ook sportverenigingen zijn geïnteresseerd. Bij vier sportbonden vond al een inventarisatie plaats onder sportverenigingen. Zoals we inmiddels goede ervaringen opdoen in het bereiken van jeugd via school is het een logische stap om volwassenen te bereiken via bedrijfsleven. Sportverenigingen die hiermee aan de slag willen, kunnen hun voordeel doen met de tips uit het handboek. We horen graag welke sportbonden dit zien zitten, geïnteresseerde clubs op het handboek willen attenderen en wellicht deze clubs nog verder hierin willen ondersteunen."

Sporten bij vereniging: interessant voor werkenden
Voor bedrijven zijn fitte medewerkers erg belangrijk; een sportende medewerker is productiever en kan beter omgaan met stress. Toch zie je juist in de leeftijdsgroep 25- 44 een flinke daling in de sportparticipatie.

Eric van der Veen van Sport & Zaken: "Voor deze groep is ‘geen tijd door werk en gezin’ de meest genoemde reden om te stoppen met sporten. Deze groep heeft vroeger vaak wel gesport en weet hoe leuk het is. De intentie om te sporten is er wel degelijk: ze willen ook fit zijn. Sport moet echter wel in het drukke schema passen, dus voor werkgevers ligt hier een grote kans om samen te werken met lokale sportverenigingen. Hoe mooi is het om vanuit kantoor, op weg naar huis, een uurtje te sporten. Verenigingen moeten dan wel het juiste aanbod kunnen organiseren. Dit handboek helpt daarbij!"

Nu online
Bestuurders van sportverenigingen kunnen het Handboek bedrijfssport voor verenigingen gratis inzien en downloaden via www.sportenzaken.nl/sport/bedrijfssport/verenigingen of www.nocnsf.nl/bedrijfssporthandboek.
Zittend werk heeft negatief effect op beweeggedrag

Slechts één op drie Nederlanders met zittend beroep haalt beweegnorm; kwart haalt fitnorm

Slechts één op de drie Nederlanders met een zittend beroep beweegt voldoende en iets meer dan een kwart sport genoeg. Als medewerkers via de baas mogen sporten, doen ze het liefst een individuele sport: fitness, hardlopen of zwemmen. Dit blijkt uit ons onderzoek onder 10.000 medewerkers van 41 verschillende bedrijven.

Lees meer