ma 19 okt 2015
Aantal lidmaatschappen bij sportbonden blijft stabiel

Voetbal geelzwart 300x200

ARNHEM - Het aantal lidmaatschappen bij sportbonden die zijn aangesloten bij NOC*NSF blijft stabiel. In 2014 bedroeg het totale ledenaantal van alle aangesloten sportbonden 5.322.891, verdeeld over 4.377.048 mensen. Dat is een stijging van 5.533 leden ten opzichte van 2013. De daling van het aantal sportverenigingen zette ten opzichte van de voorgaande jaren in 2014 verder door en kwam uit op 24.727. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit de Ledentallenrapportage 2014 van NOC*NSF.

Ontwikkelingen ledentallen sportbonden
De lichte stijging van de ledenaantallen wordt veroorzaakt door een administratieve wijziging bij de Sportvisserij Nederland (+45.000). Wanneer deze groei buiten beschouwing wordt gelaten is er sprake van een daling van het aantal lidmaatschappen (-40.669).

Tabel 1: Overzicht van de ledentallen van de 15 grootste sportbonden.
 

 

Sportbond

Totaal 2014

Totaal 2013

verschil

1

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond

1.213.720

1.209.413

4.307

 

2

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond

622.807

625.666

-2.859

 

3

Sportvisserij Nederland

587.338

541.136

46.202

 

4

Nederlandse Golf Federatie

394.370

397.056

-2.686

 

5

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

248.742

241.163

7.579

 

6

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

241.435

240.551

884

 

7

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

210.532

208.378

2.154

 

8

Atletiekunie

140.116

142.669

-2.553

 

9

Koninklijke Nederlandse Zwembond

138.436

140.835

-2.399

 

10

Nederlandse Volleybal Bond

118.295

116.354

1.941

 

11

Nederlandse Bridge Bond

115.845

114.315

1.530

 

12

Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond

89.644

91.526

-1.882

 

13

Nederlandse Ski Vereniging

82.355

87.120

-4.765

 

14

Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond

80.341

95.810

-15.469

 

15

Watersportverbond

80.020

83.627

-3.607

 

LedentallenPercentage lidmaatschappen per gemeente

Het percentage lidmaatschappen per gemeente is in de kop van Noord-Holland, Oost-Overijssel, Oost-Gelderland en in Oost-Brabant het hoogst. In Groningen, Zeeland, Limburg en West-Brabant zijn relatief weinig mensen lid van een sportbond.

In 2014 waren er 24.727 sportverenigingen aangesloten bij de sportbonden. Dit zijn 454 verenigingen minder dan in 2013 (25.181).

Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling van NOC*NSF: “In totaal sportten in 2014 wekelijks zo’n 9 miljoen mensen, waarvan bijna 4,4 miljoen bij de sportvereniging. Hoewel sportclubs, mede door de bezuinigingen, moeilijke tijden meemaken, zijn ze nog steeds aantrekkelijk voor miljoenen Nederlanders."

"Op basis van de cijfers kunnen we gelukkig concluderen dat de maatschappelijke ontwikkelingen er toe leiden dat Nederlanders niet massaal minder in clubverband zijn gaan sporten. We zien een stijging in de toename van sporten buiten clubverband en NOC*NSF juicht dit toe. Maar het is wel zo dat sporten bij een club leidt tot meer langdurige sportbeoefening.”

Downloads
>> Volledige rapportage Ledentallen 2014
>> Overzicht top-10 meest beoefende sporten
 
Overzicht eerdere ledentallenrapportages
>> Voor de volledige rapportage Ledentallen 2013 klik hier
>> Voor de volledige rapportage Ledentallen 2012 klik hier
>> Voor de volledige rapportage Ledentallen 2011 klik hier
>> Voor de volledige rapportage Ledentallen 2010 klik hier
>> Voor de volledige rapportage Ledentallen 2009 klik hier

Bonden Aantal lidmaatschappen bij sportbonden blijft stabiel Voetbal geelzwart 332x269
Deel dit via: