innosportlab Sportveld voorzien van relevante test- en meetopstellingen

Topsport Fieldlabs

Een fieldlab is geen klassiek laboratorium. Idealiter is het fieldlab het sportveld zelf, maar dan voorzien van relevante test- en meetopstellingen. Fieldlabs kennen drie doelstellingen: ondersteuning van topsportprogramma’s, innovatie en het stimuleren van bedrijvigheid.

Ondersteuning van topsportprogramma’s
De in de trainingssetting geïntegreerde test- en meetopstellingen (denk aan apparatuur voor tijdwaarneming, video, krachtmeting en plaatsbepaling) zijn ingericht om op dagelijkse basis de coach te ondersteunen bij het trainingsproces. De opstellingen maken het mogelijk om – zoveel mogelijk realtime – feedback op de trainingen te genereren en zo het trainingsproces te evalueren en bij te sturen. Tevens is de apparatuur doorgaans bij uitstek geschikt om prototypes van nieuwe producten of diensten, voortkomend uit innovatieprojecten, te valideren.

Innovatie
Fieldlabs bieden partijen uit de sport, wetenschap en het bedrijfsleven de mogelijkheid om in de omgeving van de eindgebruiker samen te komen. Ze zijn daarmee ‘broedplaatsen’ voor innovatie. De projecten zelf hoeven niet in het fieldlab te worden uitgevoerd. Wel zijn de labs de locaties bij uitstek waar ideeën met betrekking tot innovaties ontstaan en opgepakt worden. Als boven beschreven, zijn de labs de logische plek om de eindproducten van innovatietrajecten te valideren in de topsportomgeving. De fieldlabmanager faciliteert daarbij.

Bedrijvigheid
Structurele aansluiting van het bedrijfsleven is essentieel voor het goed functioneren van de fieldlabs. Bedrijven hebben specifieke expertise die nodig is voor veel innovaties en beschikken over middelen om te kunnen investeren in innovatietrajecten. Enerzijds helpt aansluiting van het bedrijfsleven de fieldlabs te financieren, anderzijds faciliteren de labs bedrijven andere partijen te ontmoeten en ideeën op te doen. Uitwerking en succesvolle vermarkting van dergelijke ideeën leidt tot verhoging van omzet binnen deelnemende bedrijven.

De meeste fieldlabs in de topsport zijn zogenoemde InnoSportLabs. Voor meer informatie kun je terecht op de website van InnoSportNL.

InnoSportLab Papendal, in de achtertuin van NOC*NSF, is anders opgezet dan andere fieldlabs. Ten eerste omdat het niet gekoppeld is aan één specifieke sport maar diensten aanbiedt aan een divers scala aan programma’s op Papendal. Daarnaast is het initiatief een 50/50 ‘joint venture’ tussen InnoSportNL en NOC*NSF, met bijdragen vanuit de Wielrenunie en Atletiekunie en mogelijk gemaakt door het programma GO vanuit EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).