Ranomi_Kromowidjojo_EK

Hoogkwalitatief onderzoek

NWO onderzoeksprogramma Sport

Hoogkwalitatief onderzoek is cruciaal wanneer je niet slechts bij wilt blijven maar voorop wenst te kunnen lopen. Om die reden is het onderzoeksprogramma Sport in het leven geroepen. Het programma wordt uitgevoerd door Technologiestichting STW, NWO Geesteswetenschappen en ZonMw in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en NOC*NSF, in samenwerking met de Stichting Innovatie Alliantie (SIA). Het programma is wereldkundig gemaakt in de zomer van 2012, waarna op 24 juni 2013 de gehonoreerde projecten officieel zijn gestart. Toepasbaarheid van verkregen resultaten is een zwaarwegend criterium geweest bij de selectie van de projecten.

Het NWO onderzoeksprogramma Sport bestaat uit de volgende drie pijlers:

Presteren, gericht op het optimaliseren van (top)sportprestaties en bevorderen van innovaties. Deze pijler wordt uitgevoerd door STW.
Meedoen, gericht op sportparticipatie en de betekenis daarvan voor de samenleving. Deze pijler wordt uitgevoerd door NWO Geesteswetenschappen.
Vitaal, gericht op het bevorderen van vitaliteit en gezondheid door sportief bewegen. Deze pijler wordt uitgevoerd door ZonMw.

Naast de betrokkenheid bij het opstarten van het programma, participeert NOC*NSF tevens in een aantal projecten. De Unit Topsport is betrokken bij drie trajecten in de pijler Presteren:

  • Trainingsstrategieën voor optimaal piek- en duurvermogen voor schaatsers en roeiers;
  • Beet-ing your competitors; dietary nitrate to enhance sports performance;
  • Optimizing sleep to improve performance in elite athletes.

Naast deze drie zijn er binnen de Pijler Presteren nog vijf andere projecten gestart. De aandachtsgebieden binnen de pijler zijn adaptatie en herstel, motorisch leren, weerstand en monitoring & feedback.

Voor meer en de meest actuele informatie over het NWO onderzoeksprogramma Sport kun je terecht op sportonderzoek.com.