Meting hartfrequentie

Noodzakelijk om mee te doen op hoogste niveau mondiale sport

70

Innovatie

Innovatie in de topsport is mogelijk op vele terreinen. Denk aan ontwikkelingen in kleding, helmen, fietsen, boten en andere materialen. Ook zijn vernieuwingen in timingsystemen, videosystemen, software en voedingsproducten mogelijk. Tot slot kan ook gedacht worden aan procesmatige vernieuwingen, zoals wijzigingen in het trainingsproces of de uitvoering van een beweging/techniek (denk aan de overgang van de Schotse sprong naar de Fosbury flop in het hoogspringen).

Innovatie is onlosmakelijk verbonden aan het almaar beter willen presteren en dus de topsport. Ook NOC*NSF houdt zich dus bezig met innovatie.

Innovatie vergt doorgaans kennis en expertise uit verschillende domeinen. Betrokkenheid van bedrijfsleven en kennisinstellingen (HBO, universiteit, onderzoeksinstituten) is daarom essentieel. Hoewel in sommige gevallen NOC*NSF innovatieprojecten zelf ter hand neemt, is vaak specifieke projectleiding noodzakelijk en zijn de trajecten vaak uitbesteed. Zo lopen veel projecten via de organisatie InnoSportNL.

Mocht je vragen of ideeën hebben met betrekking tot innovatie, wend je dan tot je prestatiemanager bij NOC*NSF of benader Kamiel Maase via kamiel.maase@nocnsf.nl.