Bloedmonster Wetenschappelijk geschoolde professionals in vaste staf coach

Embedded scientists

Ambitieuze mensen met voldoende kennis van en gevoel voor zowel topsport als wetenschap spelen een cruciale rol in de visie van het programma SSI. Embedded scientists zijn wetenschappelijk geschoolde professionals met een praktische inslag die deel uitmaken van de vaste staf rondom de coach.

Embedded zijn betekent met de voeten in de klei staan, aanwezig zijn op de sportvloer en deel uitmaken van het team. Embedded scientists zijn geen onderzoekers met als basis de universiteit die nu en dan het sportprogramma bezoeken of data komen ophalen. Deze leden van de begeleidingsstaf verzorgen, ondersteund door een goed functionerende structuur en uitstekende faciliteiten, de structurele monitoring binnen de topsportprogramma’s en vormen een cruciale spil tussen topsportpraktijk en wetenschap.

Via embedded scientists worden onderzoekers aan universiteit en HBO gevoed met relevante vragen uit de praktijk. Anderzijds zijn dit de aangewezen personen die als eersten de wetenschappelijke literatuur en het kennisnetwerk induiken om op basis van dergelijke vragen op zoek te gaan naar (praktische) antwoorden.

NOC*NSF is er van overtuigd dat het verbinden van de keten tussen sport en wetenschap niet lukt zonder deze sleutelpersonen. Om die reden moedigt NOC*NSF bonden aan om dergelijke posities in te vullen. Waar mogelijk, passend binnen het focusbeleid, draagt NOC*NSF bij aan financiering. Bij voorkeur verlopen de aanstellingen via de bond en zijn ze conform de CAO sport geregeld.

Halfjaarlijks organiseert NOC*NSF Platformdagen voor het netwerk van embedded scientists. Op deze wijze dragen we bij aan uitwisseling van kennis en best practices.