16.3.2 Checklist

Verenigingen kunnen met behulp van de checklist bepalen of de drank en horecawet voor hun vereniging van toepassing is en of aan alle vereisten wordt voldaan. 


 

 

Beheer van kantine

 

1.       Heeft u een kantine in eigen beheer?

 

 

 

 

 

Ja    è

  Ga naar vraag 2

 

 

 

 

 

 

Nee è

U hoeft niets te doen

De pachter is verantwoordelijk voor het toepassen van de Drank- en horecawet

 

 

 

 

 

 

Alcoholverkoop

 

2.       Worden in uw kantine alcoholhoudende dranken verkocht?

 

 

 

 

 

 

Ja    è

De vereniging is vergunningplichtig in het kader van de Drank- en Horecawet  ga naar vraag 3

 

 

 

 

 

Nee è

De vereniging is NIET vergunningplichtig

 

 

 

 

 

Vergunning

 

3.       Is er sinds de afgifte van de vergunning wat aan de accommodatie veranderd en zijn de leidinggevenden niet meer betrokken bij de vereniging?

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja    è

U moet een nieuwe vergunning aanvragen bij de gemeente. Bij deze aanvraag dient u onder andere een bestuursreglement te overleggen.

Ook moeten er minimaal twee leidinggevenden op de vergunning worden vermeld die beschikken over de verklaring Sociale Hygiëne.

Ga naar vraag 4.

 

 

 

 

Nee è

U hoeft geen nieuwe vergunning aan te vragen. NOC*NSF adviseert wel een bestuursreglement op te stellen.

Ga naar vraag 4.

 

 

 

 

 

 

Leidinggevenden

 

4.       Leidinggevenden zijn zij die op de gemeentelijke vergunning staan vermeld en (dus) in het bezit zijn van een verklaring sociale hygiëne. Zijn deze leidinggevenden nog steeds betrokken bij de vereniging?

 

 

 

 

 

Ja    è

Dan verandert er niets

Ga naar vraag 5.

 

 

 

 

Nee è

Er moeten minimaal 2 personen binnen uw vereniging de verklaring Sociale Hygiëne gaan halen. Dit kan via de sportspecifieke training en het examen dat de provinciale sportraden organiseren.  Zie 8.

Ga naar vraag 5.

 

 

 

 

 

 

Barvrijwilligers

 

5.       Werkt u met vrijwilligers achter de bar op uren dat er alcohol geschonken wordt?

 

 

 

 

 

Ja    è

Op tijden dat er alcohol geschonken wordt dient er altijd een leidinggevende of een barvrijwilliger aanwezig te zijn. Een barvrijwilliger moet een instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) gevolgd hebben. De vereniging houdt een registratie bij van de geïnstrueerde barvrijwilligers.  Zie 9.        

Ga naar vraag 6.

 

 

 

 

 

Nee è

Dan kunt u het bestuursreglement invullen.  Ga naar vraag 6.

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursreglement

 

6.       Neem het model bestuursreglement van NOC*NSF als uitgangspunt. Zijn er al geschreven en ongeschreven regels binnen de vereniging omtrent de omgang met alcohol? Passen die regels binnen de nieuwe wetgeving?

 

 

 

 

 

Ja    è

Vul het model in en geef de bestaande regels een plek in het bestuursreglement.  Ga naar vraag 7.

 

 

 

 

 

Nee è

Bepaal de uitgangspunten van het alcoholbeleid voor uw vereniging, spreek huis- en gedragsregels af en vul vervolgens het bestuursreglement in.  Ga naar vraag 7.

 

 

 

 

 

 

Schenktijden en leeftijdsgrenzen

 

7.       Zijn de schenktijden en de leeftijdsgrenzen goed zichtbaar opgehangen in de kantine?

 

 

 

 

 

 

Ja    è

In het bestuursreglement is vastgelegd op welke uren er alcohol geschonken mag worden Voor de verkoop van alcoholische dranken geldt de minimumleeftijd van 18 jaar.

Ga naar 8.

 

 

 

 

 

Nee è

Bestel dan de leeftijdsticker  via www.nocnsf.nl/alcoholensport (beschikbaar vanaf januari 2014).

Ga naar 8.

 

 

 

 

 

 

Verklaring Sociale Hygiëne

 

8.       De training en het examen Sociale Hygiëne voor leidinggevenden in sportkantines

 

 

 

 

 

 

        è

Om in het bezit te komen van een Verklaring Sociale Hygiëne moet men een officieel examen afleggen. Slagen voor dit examen geeft recht op de verklaring Sociale Hygiëne. De cursussen worden door diverse opleidingsnstellingen verzorgd die eenvoudig zijn te vinden via internet.

 

 

 

 

 

Instructie voor barvrijwilligers

 

9.       De Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) voor barvrijwilligers in sportkantines

 

 

 

 

 

 

        è

De IVA kunnen barvrijwilligers gratis via internet volgen via de websites van sportbonden of op www.nocnsf.nl/IVA Het is als vereniging handig om het e-mailadres van degene die verantwoordelijk is voor de bar te verspreiden. Op die manier krijgt deze automatisch alle kopieën van de certificaten die de leden behaald hebben wanneer ze de test succesvol hebben doorlopen. Alle kopieën van de certificaten dienen in de kantine aanwezig te zijn.  De instructie mag ook worden verzorgd door de leidinggevenden of ter zake deskundigen van bijvoorbeeld de sportbond (alleen KNVB) of provinciale sportraad.