1.3.8 Fusie

Bij een fusie is het van belang dat een verenging weet waar die op moet letten. Daarbij is ook het verschil tussen een juridische en praktische fusie van belang.
Tevens zijn er sportgebonden consequenties van een fusie. Want in welke afdeling of klasse komt het nieuwe eerste team uit als de eerste teams van de fuserende verenigingen in een andere afdeling of klasse spelen? Iedere tak van sport heeft daarvoor zijn eigen regels.

Via een checklist kan de vereniging stap voor stap nagaan wat er moet gebeuren. 

Daarnaast is het goed om te weten welke juridische regelingen er gelden. In het juridisch stappenplan (van de KNVB) wordt dit verder toegelicht.